5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
signum
vychovávateľ

Dobrý deň pani Pavlíková,

1.) záujemca o prácu vychovávateľa v stredoškolskom internáte
- v r. 2009 ukončené stredoškolské vzdelanie, odbor elektrotechnika
- v r. 2013 Ekonomická univerzita BA - Bc.- verejná správa
- v r. 2018 Ekonomická univerzita BA - Ing.- obchod a marketing
- v r. 2022 DPŠ externou formou - ekonomické predmety
Pôsobil ako učiteľ odborných predmetov

Prosím, za akých podmienok môže vykonávať prácu vychovávateľa a ako ho zaradiť?

2.) záujemca o prácu vychovávateľa v stredoškolskom internáte
- v r. 1992 ukončené stredoškolské vzdelanie, odbor strojníctvo
- v r. 2005 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK BA - Mgr. - evanjelická teológia
- ako vychovávateľ pôsobil 2 posledné roky na súkromnom stredoškolskom internáte

Prosím, za akých podmienok môže vykonávať prácu vychovávateľa a ako ho zaradiť?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!

Maria Pavlikova
vychovávateľ

Dobrý de,
vychovávateľ v prvom prípade, ktorý pôsobil ako učiteľ odborných predmetov, má doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, 6. bod, musí absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon
pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Ak sa dá a využijete § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., zaradíte ho do 7. platovej triedy. Vychovávateľ druhom prípade nemá DPŠ, (má učiteľský smer ?) musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Keďže ste nedali dostatočné informácie, neviem ho zaradiť.

signum
vycovávateľ

Dobrý deň prajem, ďakujem za promptnú odpoveď!!!

V tom druhom prípade záujemca nemá učiteľský smer a ani doplňujúce pedagogické vzdelanie.
Zaradím ho teda do 6- platovej triedy ako nekvalifikovaného vychovávateľa a po absolvovaní DPŠ v kat. vychovávateľ do 7.?

Maria Pavlikova
vychovávateľ

Dobrý deň,
áno, píšete správne.

signum
vychovávateľ

Ďakujem veľmi pekne