3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maminka Janka
Štátna jazyková skúška

Dobrý deň,
pracujem ako učiteľka na II.stupni ZŠ. Chcela by som sa opýtať, či je možné, aby som dostala nejaké kredity za Štátnu základnú jazykovú skúšku z nemeckého jazyka, ktorú som vykonala ešte 27.6.1995. Vysokú školu som končila v r. 2001 (MAT - SJL) a "čistej" pedagogickej praxe k decembru 2011 som mala 5,5 roka.
Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Štátna jazyková skúška

V súlade s § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 Z. z. za vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka prizná riaditeľ školy pedagogickému zamestnancovi po troch rokoch pedagogickej praxe 60 kreditov, o čom vydá osvedčenie. Kredity a následne vyplácanie kreditového príplatku Vám prináležalo po troch rokoch pedagogickej praxe, nie však skôr ako 1. 1. 2012, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 390/2011 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 317/2009 Z. z.

Maminka Janka
Veľmi pekne ďakujem za

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!