5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ivanpuskin
Platové zaradenie

Poprosil by som o radu. Pracujem na stredoškolskom internáte ako vrátnik-pomocný nočný vychovávateľ.Týždeň pracujem ako vrátnik a týždeň ako pomocný nočný vychovávateľ.Mám vyštudovanú strednú priemyselnú školu s maturitou.V akej platovej triede by som mal byť zaradený.Na tejto pozícii pracujem druhý rok.Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Vaše platové zaradenie musí byť v súlade s vykonávanou činnosťou, t. j. pracovnou náplňou. V pracovnej zmluve musíte mať uvedené, aká je Vaša činnosť, pretože ide o dve rozdielne činnosti s rôznou požiadavkou na vzdelanie. V nariadení vlády SR č. 341/2004 Z.z. - katalóg pracovných činností, príloha č. 1 v časti 17 Školstvo a telovýchova sa činnosť pomocného vychovávateľa uvádza v 3. a v 5. platovej triede. S ohľadom na Vaše vzdelanie a vykonávanú činnosť by mohlo byť Vaše zaradenie do 5. platovej triedy. Činnosť vrátnika - je tiež potrebné vychádzať z konkrétnej náplne. Zaradenie podľa katalógu pracovných činností, príloha č 2 - Spoločné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce. Činnosť vrátnika je určete zaradená v nižšej platovej triede ako činnosť pomocného vychovávateľa.

ivanpuskin
Ďakujem.Chcel by som sa

Ďakujem.Chcel by som sa spýtať,podľa ktorej pozície mám byť zaradený.Som po dvoch operáciach chrbtice,takže mám zakázanú akúkoľvek fyzickú prácu.Ďakujem.

ivanpuskin
Pracovná doba je rozdelená

Pracovná doba je rozdelená 50% vrátnik 50% pomocný nočný vychovávateľ

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Na základe Vami uvedených údajov Vám neviem inak odpovedať ako som odpovedala. Je to poravdepodobne právny problém, nie zaradenie do platovej triedy. Ak nemôžete vykonávať fyzické práce, to musíte riešiť so svojim zamestnávateľom, školský portál - fórum asi nie je vhodný problém na riešenie pracovno-právnych vzťahov. Zaradený máte byť podľa činnosti uvedenej v pracovnej zmluve a platové zaradenie podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti. Môžete mať aj dve pracovné zmluvy, pretože pomocný vychovávateľ je niečo iné ako vrátnik.