2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
elza
pracovne zarradenie s 2. atestaciou

dobrý deň.
ako zaradiť učiteľku prvého stupňa ZŠ.
Pani učiteľka pracovala 12 rokov na špeciálnej základnej škole. Ma ukončenú špeciálnu pedagogiku (Mgr)a tiež druhu atestačnú skúšku.
Teraz ju prijímame k nám na základnú školu(prvý stupeň)
Kvalifikačné predpoklady nespĺňa, no na atestačnom osvedčení po vykonaní druhej atestačnej skúšky má uvedené : v kategórii učiteľ, podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie.
Máme jej uznať atestáciu, aj keď nespĺňa kvalifikačný predpoklad? A do ktorej triedy ju zaradiť?
ďakujem.

Maria Pavlikova
Pracovné zaradenie s 2. atestáciou

Ak pani učiteľka nespĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na prvom stupni základnej školy a zaradili ste ju ako nekvalifikovanú do 9. platovej triedy, tak jej atestácie neuznáte. Neuvádzate jej vzdelanie, ale keďže má druhú atestáciu v kategórii učiteľ a pre podkategóriu učiteľ pre primárne vzdelávanie, tak je snáď kvalifikovaná, nie ? Pozrite vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť III. bod 15. Alebo doplňte v otázke presné vzdelanie a vykonané atestácie.