2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martin Lovíšek
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň

Pracujem ako vych. v reedukačnom centre. Mám vyštudovanú sociálnu prácu na UK.
Ukončil som kvalifikačné vzdelávanie v MPC s názvom Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach.
Doteraz som bol v tried 9. ako nekvalifikovaný zamestnanec, toto ukončené vzdelávanie ma posunie do triedy 10 alebo ostávam v tej istej?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa v školách a školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené vo vyhláške č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIV. bod 3. Po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore sociálna práca ste mali absolvovať vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehotách podľa § 60 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to na vysokej škole. Štúdium špeciálnej pedagogiky v metodicko-pedagogickom centre nie je požadovaným vzdelaním, toto nadväzuje na úplné stredné odborné vzdelanie. I napriek vysokoškolskému vzdelaniu ste na túto činnosť nekvalifikovaný. Zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva je správne, ak už uplynuli termíny požadované v § 60 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.