2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ladislava
Zástupca riaditeľa

Môžete mi, prosím, poradiť?
Koľko zástupkýň riaditeľa má byť na plne organizovanej ZŠ, keď je počet tried nasledovný:
1. st - 7 + 4 ŠKD
2. st - 7
Prípadne - kde by som našla nejaké min. obmedzenie, pri akom počte tried je nutné mať len jednu zástupkyňu a pri akom už môžu byť dve.
Nariadenie vlády poznám, len tam nie je to minimálne obmedzenie na jednu alebo dve zástupkyne.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Počet zástupkýň

Nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z. poznáte, netreba ho citovať. Počet zástupcov riaditeľa by mal byť určený v organizačnom poriadku školy. Žiadny predpis ho bližšie neurčuje. Nie je dokonca ani povinnosť mať zástupcu. Je to vecou riaditeľa. Jedine v spojenej škole musí byť zástupca riaditeľa pre každú norganizačnú zložku a v základnej škole s materskou školou je povinnosť vytvoriť zástupcu riaditeľa pre materskú školu.