4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Petraj
Učiteľka VŠ druhého stupňa v ŠZŠ

Dobrý deň prajem! Absolvovala som VŠ štúdium druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo katechetiky a histórie - Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne. Pracujem ako učiteľka v špeciálnej základnej škole od 1.9.2013,toho času si dopĺňam kvalifikáciu -špeciálna pedagogika UK v Bratislave, chcela by som sa informovať, v akej platovej triede mám byť zaradená?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka VŠ duhého stupňa v špeciálnej škole

Na odpoveď pre Vás potrebujem vedieť, kedy ste nastúpili pracovať do špeciálnej školy a či je to prvý pracovný pomer v špeciálnej škole.

Petraj
Je to prvý pracovný pomer v

Je to prvý pracovný pomer v ŠZŠ, nastúpila som 1.9. 2013.

Maria Pavlikova
Učiteľka VŠ duhého stupňa v špeciálnej škole

Vašim dosiahnutým vzdelaním spĺňate kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnej základnej škole. Nespĺňate osobitnú kvalifikačnú požiadavku, ktorou je špeciálno-pedagogická spôsobilosť. Vzťahuje sa na Vás §60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a to do štyroch rokov ste povinná začať a do siedmich rokov od vzniku pracovného pomeru v špeciálnom školstve toto štúdium ukončiť. Po uvedenú dobu máte byť zaradená po ukončení adaptačnéhoí vzdelávania do 10. platovej triedy, a to v súlade s § 60 ods. 4 citovaného zákona. Vy už študujete, tak danú podmienku pravdepodobne splníte v danom termíne.