4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martin44
započítateľná prax učiteľky

Dobrý deň,
zamestnankyňa - učiteľka je od 4.9.2000 zamestnaná v našej škole. Medzičasom bola dvakrát na MD a RD (1. krát mala dvojičky) v termínoch: 1.5.2002 až 12.6.2005 (MD + RD); 1.9.2013 - 26.4.2014 (MD), 27.8.2014 - 31.7.2016 (RD). - Spolu ma tri deti, na MD a RD spolu bola necelých 6 rokov. Mimo MD a RD aktívne v našej škole pracovala ako kvalifikovaná učiteľka. Podľa môjho názoru jej započítateľná prax by mala byť (od 4.9.2000) k 31.12. 2015: 15 rokov a 121 dní, kedže na MD a RD bola spolu menej ako 6 rokov a ma 3 deti. Predošlá ekonómka jej však viedla započítateľnú prax až po obdobie k 31.12.2014 o 1 rok kratšiu. Ako dôvod uvádza zmenu zákona v minulosti pri výpočte započítateľnej praxe. Obdobný prípad máme ešte aj u inej učiteľky, ktorá má taktiež o 1 rok kratšiu prax ako reálne učila. Chcem sa opýtať či v minulosti došlo k zmene spôsobu určovania započítateľnej praxe pre účely určenia platovej tarify, ktorá by mala vplyv na súčasnosť - nezodpovedajúce zníženie započítateľnej praxe u 2 učiteliek. (napríklad v dôsledku zmeny termínu ku ktorej sa určovala započítateľná prax, resp. započítavanie MD/RD. Ak áno, zmena akého zákona vtedy túto anomáliu vytvorila?
Vopred ďakujem za objasnenie.

Maria Pavlikova
započítateľná prax učiteľky

Zákon č. 553/2003 Z. z. bol od svojho zavedenia niekoľkokrát novelizovaný, ale myslím, že započítavanie praxe sa prebralo ešte zo zákona predchádzajúceho. Započítanie doby starostlivosti o dieťa upravuje § 6 bod 4 písm. c) uvedeného zákona, kde podľa § 6 ods. 4 písm. c) bod 1. možno na jedno dieťa započítať najviac tri roky, t. j. z prvej materskej a rodičovskej dovvolenky možno započítať len dobu od 1. 5. 2002 do 30. 4. 2005. Bod 5 citovaného paragrafu umoňuje započítať na dve a viac detí šesť rokov, ale nemôže sa to uplatniť tak, že na jedno dieťa sa započítajú štyri roky a na ostatné napr. 2 roky.

Martin44
Pani Pavliková, ďakujem za

Pani Pavliková, ďakujem za upresnenie, mohlo to byť spôsobené tým, že p. učiteľka nastúpila do pracovného pomeru 4.9.2000, pred rokom 2003 sa asi započítateľná prax určovala k dátumu 1.7, teda k 1.7.2001 (0 rokov), k 1.7.2002 (1 rok), k 1.7.2003 (2 roky). Potom nastala zmena zákona - určovanie k 31.12. Zároveň sa ponechala výška započítateľnej praxe z predošlého obdobia.(asi) A teda: k 31.12.2003 (2 roky) atď... až k 31.12.2015:14 rokov. To je jediné vysvetlenie ako by to sedelo, pretože ako ste v predchádzajúcej odpovedi uviedli (započítavanie na 1 dieťa max 3 roky "aj keď mala dvojičky"), to jej ukráti zo započítateľnej praxe len 44 dní, čo by nemalo v konečnom dôsledku žiadny vplyv na zmenu platovej tarify.
Ďakujem za pomoc, pretože p. učiteľka nastupuje z RD a ja jej budem musieť vystaviť nový dekrét. Najjednoduchšie by bolo prirátať k pôvodnému dekrétu, ktorý som netvoril - (13 rokov k 31.12.2014) jeden rok, avšak mi to nesedí. Ešte raz ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Započitateľná prax učiteľky

Bez ohľadu na to, že sa prax uvádzala k 1. 7. alebo 1. 1. o skutočnú prax nemohla a nemôže prísť. Samozrejme, že sa to malo dorátať. Keď sa pani učiteľka vráti z rodičovskej dovolenky, prepočítajte jej prax k 31. 12. 2015 a vystavte správny dekrét. Autoremedúra je vždy možná.