6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Denis98
Platová trieda

Dobrý deň pani Pavlikova,
prosím Vás o radu.
Pracujem v školke už 10 rokov. Mám ukončenú Strednú Obchodnú Akademiu a VŠ II. stupňa
/Obchodná fakulta 2016/. Vyštudovala som v roku 2003 na strednej pedagogickej škole /2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - odbor "učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo"/. Prečítala som si vela príspevkov. Ak dobre rozumiem, mám byť zaradená do 9. platovej triedy ako kvalifikovaná na úrovni ÚSO a môžem sa kontinuálne vzdelávať aj v prípade, že by som vykonala prvú atestáciu zostanem zaradená do 9. platovej triedy.

Ďakujem pekne
Emi

Maria Pavlikova
Platová trieda

Myslím, že netreba viac uvádzať. Vysvetlili ste si to celkom správne aj zaradenie do platovej triedy aj zaradenie v prípade vykonania prvej atestácie.

Denis98
Veľmi pekne Vám ďakujem za

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď pani Pavlíková.

Denis98
platová trieda

Dobrý deň pani Pavlíková,

môžem Vás poprosiť o to, aby ste mi napísali zákon podľa čoho môžem byť zaradená do

9. platovej triedy ako kvalifikovaná, pretože mi nechcú uznať Vysokú školu a chcú ma

nechať v 8. platovej triede.

Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Platová trieda

Vy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ste nekvalifikovaná. Pri zaraďovaní do platových tried sa vychádza z dosiahnutého vzdelania, t. j. splnenia alebo nesplnenia kvalifikačných predpokladov, vykonávanej činnosti a podľa toho, ako je vykonávaná činnosť zaradená v katalógu pracovných činností - nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. V uvedenom nariadení vlády v časti 17. Školstvo a telovýchova v bode 17.09.05 pod požadovaným vzdelaním vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je uvedené, že do tejto platovej triedy sa zaradí pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu. Inak povedané, taký pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale iné ako požadované. Na stránke MŠVVaŠ SR je uvedená prehľadná tabuľka od roku 2009, ktorá je všeobecne známa a kde je uvedené zaraďovanie pedagogických zamestnancopv do platových tried na základe vzdelanie a kategórie.

Denis98
Veľmi pekne Vám ďakujem

Veľmi pekne Vám ďakujem