9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ljablonsky
Bude platiť moja náhrada za atestáciu aj po novele?

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať (najlepšie niekoho kompetentného), či dôjde k nejakej zmene v mojom platovom zaradení po  nedávnom schválení novely o pedagogických zamestnancoch (okt. 2011):

- pôvodná aprobácia : mat - geo;

- v sept. 2007 som začal študovať informatiku (rozširujúce štúdium o 3. aprobačný predmet);

- v júni 2010 som to ukončil a následne (keďže som sa vzťahoval ešte na predpisy spred r. 2009) som bol preradený z 10. do 11. platovej triedy ako učiteľ s 1. atestáciou;

- pracujem od aug. 2003, tzn. toho času mám cca 8 rokov ped. praxe.

Otázka teda znie:
Ostávam zaradený aj po novom ako učiteľ s 1. atestáciou (takto som to pochopil z dôvodovej správy k návrhu zákona) alebo musím absolvovať 1. kvalifikačnú skúšku? (podľa § 61a ods.5) ?

ĎAKUJEM VOPRED za trochu svetla do tejto večnej tmy :)

goodfer.t
Zostávate v rovnakej PT.

Zostávate v rovnakej PT.

ljablonsky
Ďakujem za informáciu.

Ďakujem za informáciu.

Ywett
škola v prírode

Zdravím Vás, chcem poprosiť o radu. Ako sa majú správne vykazovať hodiny za školu v prírode? Minulý rok nám riaditeľ vykázal len hodiny, akoby sme boli v práci, teda 7,5 hodiny denne a zvyšok bol len ako dozor, za ktorý sme nemali nič. S deťmi sme boli dve učiteľky a fyzicky sme s nimi boli celý pobyt. Nie je možné za tie zvyšné hodiny získať aj hodiny za prácu nadčas? Tento rok dokonca nastupujeme do ŠvP 8.5., čo je sviatok, ako sa má správne v takomto prípade postupovať.
Ďakujem vopred za odpoveď

Ywett
Výberové konanie

Zdravím Vás,
chcem veľmi pekne poprosiť o radu. V prípade, že sa nikto neprihlási do výberového konania na post riaditeľa školy, je potrebné, aby Rada školy zasielala starostovi obce ako zriaďovateľovi odporučenie na súčasného riaditeľa školy, alebo ho starosta môže vymenovať aj bez tohto odporučenia?
Ďakujem za odpoveď

Ywett
Výberové konanie

Zdravím Vás,
chcem veľmi pekne poprosiť o radu. V prípade, že sa nikto neprihlási do výberového konania na post riaditeľa školy, je potrebné, aby Rada školy zasielala starostovi obce ako zriaďovateľovi odporučenie na súčasného riaditeľa školy, alebo ho starosta môže vymenovať aj bez tohto odporučenia?
Ďakujem za odpoveď

orfeus19
Spätné uznanie kreditov

Dobrý deň,
ukončil som rigorózne konanie, za ktoré by som mal dostať kredity. Ale ešte pár mesiacov nespĺňam podmienku 3 rokov praxe. Je možné si ich nechať uznať po uplynutí tejto lehoty? Ďakujem

Maria Pavlikova
Výberové konanie

Ak sa nikto neprihlási do výberového konania, zriaďovateľ vyhlási nové výberové konanie. Rada školy nedáva žiadne odporučenie zriaďovateľovi. Zriaďovateľ môže vymenovať bez výberového konania riaditeľa len do obsadenia miesta úspešným kandidátom, a to na najviac na šesť mesiacov.

Maria Pavlikova
Spätné uznanie kreditov

Vo Vašom prípade nejde o spätné uznanie kreditov. Odovzdáte riaditeľovi školy vysvedčenie o vykonaní rigoróznej skúšky a riaditeľ školy po troch rokoch pedagogickej praxe Vám vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. s dobou platnosti sedem rokov od priznania kreditov.