9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mgr.Mária Jankoveová
Zaradenie zamestnanca

Naša zamestnankyňa mala jednu pracovnú zmluvu na pozíciu učiteľky pre primárne vzdelávanie do 31.08.2016 na dobu určitú. Od 01.09.2016 sme jej ju zmenili dodatkom č. 1, pretože sa zmenili aj podmienky v škole (máme menej žiakov). Tento rok pracuje aj v škole aj v školskom klube detí. Je zaradená do 10. platovej triedy. V škole je triednou učiteľkou a učí anglický jazyk, za ktorého štúdium získala kredity. Samozrejme má dva platové dekréty. Jeden v škole, kde je zaradená v 10. PT a dostáva príplatok za triednictvo a kredity. V školskom klube je tiež zaradená v 10.PT, ale príplatky nemá.
V škole jej vychádza tento škol. rok 10 vyuč. hodín t. j. 44 % z 23 hod. úväzku ped. zamestnanca. Z 37,5 hodín pracovného času je to 16,5 hodín, čo je 44 %.
V školskom klube detí bude mať 15 hodín t.j. 56 % z 27 hod. úväzku vychovávateľa. Z 37, 5 hodín pracovného času je to 21 hodín, čo je 56 %. Keď zrátame úväzky pedagogického zamestnanca 10 + 15=25. Ak ju vedieme ako učiteľku pre primárne vzdelávanie, má o dve hodiny viac (základný úväzok je 23), má mať nadčas? Vzniká jej v školskom klube detí alebo v škole?
Nevieme, či máme tento dodatok správne. Mala by mať dve pracovné zmluvy? Môže mať nižší plat, keď dekréty nasčítame, ako v roku 2016?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Vaša zamestnankyňa vykonáva dve rozdielne činnosti, obidve na skrátený úväzok. Podľa mňa by mala mať dve pracovné zmluvy každú na úväzok ako uvádzate, vrátane dvoch platových dekrétov. Nevznikne jej nadčas, aj keby mala jednu pracovnú zmluvu, nemôžete hodiny tak sčítať ako uvádzate. v podstate má jeden plný úväzok. Príplatky vyplatíte tak ako uvádzate. Ak v súčasnosti bude pracovať /týždenne menej hodín ako v predchádzajúcom období, tak bude mať nižší plat.

Mgr.Mária Jankoveová
Zaradenie zamestnanca

Chcela by som ešte vedieť, Ak bola vedená ako učiteľka pre primárne vzdelávanie na plný úväzok 23 hodín a o rok na to sa zmenili podmienky v našej škole, nemala by byť vedená takto aj naďalej a len by si dopĺňala úväzok ako vychovávateľka? Spojili sme ďalšie dva ročníky a teraz učí len 10 hodín v základnej škole (nenaplnili sme jej my úväzok) a 15 hodín učí v školskom klube detí. Nemala by si len dopĺňať úväzok, pretože ak jej pracovnú zmluvu samozrejme po dohode zmeníme na dve pracovné zmluvy, tak klesne s platom. Ako učiteľka je v 10. PT a ako vychovávateľka by bola len v 8. PT. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

V predchádzajúcej odpovedi som uviedla dve alternatívy, a to dve pracovné zmluvu a aj jednu pracovnú zmluvu na plný úväzok Z akého dôvodu ju chcete ako vychovávateľku s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa - kvalifikovanú zaradiť do 8. platovej triedy ? Ide o preklep v písaní ? Veď ste písali, že je v 10. platovej triede aj ako vychovávateľka. Môže mať jednu pracovnú zmluvu ako učiteľka a nemusí mať dve oznámenia o plate. Zbytočne to komplikujete.

Mgr.Mária Jankoveová
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Prepáčte, myslím si, že sa to nesnažím komplikovať, len som sa do daného problému zamotala.
Na jednej strane to chcem mať legislatívne v poriadku a na druhej strane sa snažím pomôcť zamestnankyni.
AKO MÁM TEDA POSTUPOVAŤ?
Minulý školský rok bola zamestnankyňa učiteľkou pre primárne vzdelávanie a mala plný úväzok t.j 23 vyuč. hodín.
Tento školský rok jej vychádza 10 vyučovacích hodín ako učiteľke pre primárne vzdelávanie + triednictvo a 15 hodín učiť v školskom klube detí.
OTÁZKY:
Máme jej zmeniť doterajšiu pracovnú zmluvu dodatkom a zmeniť jej pracovnú pozíciu učiteľ pre primárne vzdelávanie a doplnenie si úväzku ako vychovávateľ a vystaviť jej dva dekréty: 1. dekrét-10PT + triednictvo + kredity bude vyučovať AJ, za ktorý ich aj získala a 2. dekrét 10PT?
ALEBO: Máme je vystaviť dve pracovné zmluvy, každú na inú pozíciu a dva dekréty: 1. dekrét-10PT + triednictvo + kredity bude vyučovať AJ, za ktorý ich aj získala a 2. dekrét 10PT?
Môže byť ako vychovávateľka zaradená do 10PT, alebo ju musím zaradiť do 9PT (vychovávatelia sú zaraďovaní do 8PT, ak nemajú I.atestácia-nemá vykonanú I.atestáciu)?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Všetko, čo som Vám doteraz napísala, platí. Ak to tak nechcete, je zbytočne opakovane sa pýtať. Ja svoje stanoviska píšem po úvahe a nemením ich, ani keď sa budete pýtať opakovane. Zhrniem to ešte raz. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná UČITEĽKA a je KVALIFIKOVANÁ VYCHOVÁVATEĽKA. V obidvoch prípadoch je patrí zaradenie do 10. (desiatej) platovej triedy. Netreba dve pracovné zmluvy, netreba dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu. Pani učiteľka bude zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka, ktorá je učiteľkou a iba si DOPĹŇA úväzok ako vychovávateľka, čo jej i Vám umožňuje § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. Prosím Vás prečítajte si moje odpovede.

Mgr.Mária Jankoveová
Zaradenie zamestnanca

Ďakujem, teraz som tomu už porozumela.

Annie40
Moze toto odo mna chciet vratit?

V prvej zmluve na skole ma podľa platného zákona zaradili do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s II. atestáciou, do 12-tej platovej triedy, pracovnej triedy jedna a započítali mi k 1.9.2013 12 rokov pedagogickej praxe.

K 1.9.2014 mi započítali 13 rokov pedagogickej praxe a k 1.9.2015, zase len 13 rokov pedagogickej praxe, k 1.9.2016 - 14 rokov. V posledných individuálnych zmluvách o plate od 1.9.2016 figurovalo zvýšenie v závislosti od započítanej praxe neprislúchajúce mojej platovej tarife ani podľa správnosti započítaných rokov praxe.

Ked som na to pisomne upozornila a ziadala doplatit rozdiel, riaditel mi povedal ze mi neuzna doktorandske studium (3roky), a od nastupu do zamestnania mi znizi tie 3 roky a pozaduje aby som ten rozdiel vratila ja, lebo ze ma na to pravo.

Podla zakona 553/2003 paragraf 6 odsek 4 pismeno e) doktorandske studium mozno zapocitat do praxe. Predtym som robila na VS, tam mi 3 roky tiez uznali a pri nastupe s tym suhlasil.
Dakujem za odpoved

Maria Pavlikova
Moze toto odo mna chciet vratit?

Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa, samozrejme za dodržania § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Podľa § 6 ods. 4 písm. e) do započítanej praxe možno započítať obdobie doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti. Ak Váš zamestnávateľ zvážil, že doktorandské štúdium nesúvisí s Vaši odborom alebo že ho nevyužívate pre svoju činnosť, nikto danú skutočnosť nemôže zmeniť. Je však pravdou, že takto mal konať pre započítaním praxe, ktorá sa započítava vždy k 31. 12. kalendárneho roka, nie k 1. 9. Ak by Vám prepočítal prax v súčasnosti, nie je oprávnený požadovať vrátenie finančných prostriedkov od Vás, lebo Vy ste svojim konaním chybu nespôsobili. Započítanie praxe u rôznych zamestnávateľov môže byť rozdielne.