23 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jarabina
Kvalifikácia

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či učiteľ s kvalifikáciou pre 1. stupeň ZŠ je kvalifikovaný pre výučbu výchov pre 2. stupeň ZŠ a naopak, napr. učiteľ s kvalifikáciou geografia je kvalifikovaný pre výučbu predmetu vlastiveda na 1. stupni a pod.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé druhy a typy škôl a tiež pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , príloha č. 1. Pre učiteľov prvého stupňa základnej školy v časti III. pod písm. A v bode 9 je uvedené, že pre aprobačné predmety na prvom stupni je kvalifikovaný učiteľ druhého stupňa. V časti V. pod písm., A v bode 22 je zasa uvedené, že učiteľ v študijnom odbore pre ročník 1. - 4. je kvalifikovaný na druhom stupni na vyučovanie predmetov hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a výtvarná výchova.

Líza
Kvalifikacia

Dobry den p. Pavlikova, mam nasledovne vzdelanie:
VS I. Stupna v odbore 1.1.4. Pedagogika v programe Socialna pedagogika
VS II. Stupna v programe Socialna pedagogika.
V profile absolventa VS I. Stupna som nasla napisane ze absolventi daneho studia su pripraveni na pracu profesionalnych vychovavatelov a socialnych pedagogov.
Chcela by som sa zamestnat v Detskom domove na pozicii Vychovavatelka. Je to prosim Vas mozne? Ake podmienky musim splnit? Dakujem za Vasu odpoved.

Baška1990
Kvalifikácia

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či som kvalifikovaná vyučovať cudzí jazyk na základnej, príp. strednej škole, ak mám ukončené vysokoškolské neučiteľské štúdium 2. stupňa v odbore história, absolvované doplňujúce pedagogické štúdium a základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (úroveň B2).

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé druhy škôl a pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Konkrétne pre učiteľov cudzích jazykov v časti III. body 10 až 12, v časti V. v bodoch 16 až 19 a v časti VII. v bodoch 15 až 18. Na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole ste kvalifikovaná, na strednej škole len za podmienky, že jazykovú skúšku ste absolvovali pred 1. septembrom 2005. Ak nie, základná úroveň štátnej jazykovej skúšky pre učiteľa cudzieho jazyka na strednej škole nie je postačujúca.

Deria
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Dobrý deň,
som kvalifikovaná učiť v MŠ ak mám magisterský titul zo študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov pedagogiky a psychológie so štátnymi skúškami zo školskej pedagogiky, psychológie a sociálnej pedagogiky?
Ak áno, do ktorej platovej triedy by som bola zaradená?
Ďakujem za odpoveď a prajem krásne dni!

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jednotlivých typov a druhov škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.. z. Pre učiteľky materskej škole v prílohe č. 1 časť I. Vzdelanie, ktoré uvádzate tam uvedené nie je a z toho vyplýva, že nie ste kvalifikovanou učiteľkou materskej školy. Môžete byť zaradená do 9. platovej triedy.

Daniela Blaskova
Finančná gramotnosť

Dobrý deň, chcela by som získať informáciu, kto je kvalifikovaný pre výučbu predmetu Finančná gramotnosť, ak sme si ho vytvorili ako osobitný predmet na ZŠ v rámci školského vzdelávacieho programu (5.-8. ročník). Som učiteľka matematiky a v odbore Finančná gramotnosť som absolventkou akreditovaného vzdelávania a v oblasti FG som robila aj prácu pre 2. atestáciu.
Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Finančná gramotnosť

Vzdelanie, ktoré uvádzate, vrátane akreditovaného vzdelávania je podľa môjho názoru plnením kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu finančná gramotnosť.

Líza
Kvalifikacia

Dobry den p. Pavlikova, mam nasledovne vzdelanie:
VS I. Stupna v odbore 1.1.4. Pedagogika v programe Socialna pedagogika
VS II. Stupna v programe Socialna pedagogika.
V profile absolventa VS I. Stupna som nasla napisane ze absolventi daneho studia su pripraveni na pracu profesionalnych vychovavatelov a socialnych pedagogov.
Chcela by som sa zamestnat v Detskom domove na pozicii Vychovavatelka. Je to prosim Vas mozne? Ake podmienky musim splnit? Dakujem za Vasu odpoved.

Ferci Kropuchov...
Kvalifikacia

Ak ma vystudovanu estetiku na Fakulte humanitnych vied, mozem na 2.stupni ZS ucit vytvarnu vychovu odborne? Dakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Vzdelanie, ktoré uvádzate podľa môjho názoru nie je plnením kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu výtvarná výchova na druhom stupni základnej školy.

Dominika Čandová
Kvalifikácia učiteľstvo v MŠ

Dobrý deň. Mám maturitou ukončenú Pedagogickú a sociálnu akadémiu v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Mám aj titul Mgr. avšak z odboru Mediálne štúdiá, ktorý nie je pedagogickým odborom. Chcela by som sa informovať, či som plne kvalifikovaná na pozíciu učiteľky v materskej škole a vychovávateľku pre ŠKD. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď :)

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľstvo v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľky materskej školy v časti I Učiteľ materskej školy. Vy ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ste nekvalifikovaná. Platí to rovnako aj pre činnosť vychovávateľky školského klubu detí.

Kenderová
Kvalifikácia pre primárne vzdelávanie

Dobrý deň, prosím vás o informáciu, či po absolvovaní dvojročného rozširujúceho štúdia na UK v odbore Primárna pedagogika budem spĺňať kvalifikačné predpoklady na učiteľstvo na I. stupni ZŠ. Mám ukončené magisterské vzdelanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v odbore Sociálna práca a následne ukončené Doplňujúce pedagogické štúdium. Ďakujem

Kenderová
#15

Prosím o skorú odpoveď. Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre primárne vzdelávanie

Áno, absolvovaním rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky získate v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z z. kvalifikačný predpoklad na činnosť učiteľky prvého stupňa základnej školy.

Lia
Zastupkyna MŠ

Pekný deň
Mam ukončeny 2 st. VŠ Predškolska a elementarna pedagogiky, momentalne pracujem 2 rok v MŠ. Dostala som ponuku na miesto zastupkyne MŠ, s tym že si urobim 1 atestaciu. Chcela by som sa opytat ci je na tuto funkciu potrebna tak isto 5 rocna prax ako na riaditelku ms, alebo staci absolvovat len atestacne? Za odpoved vopred Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zástupkyňa MŠ

Vedúci zamestnanec podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z., ktorým je zástupkyňa riaditeľa školy musí v súlade s § 34 ods. 2 spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii, mať vykonanú prvú atestáciu, splniť podmienku päť rokov pedagogickej praxe a do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie.

Lia
Zastupkyna MŠ

Ďakujem za odpoveď. Chcem sa ešte opytat či to funkčne je potrebne aj keď som na 2 stupni VŠ (odbor:predškolska pedagogika) štatnicovala z manažmentu a riadenia školy?

Maria Pavlikova
Zástupkyňa MŠ

Ja som Vám v odpovedi citovala § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Ano do troch rokov musíte absolvovať funkčné vzdelávanie.

Alena2
Pracovné vyučovanie 1. stupeň ZŠ

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či je učiteľ 1. stupňa ZŠ kvalifikovaný učiť predmet Pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Pracovné vyučovanie na prvom stupni ZŠ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov v školách sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov prvého stupňa základnej školy v časti III. Predmet pracovné vyučovanie nie je uvedený ako predmet, na ktorý treba inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia učiteľa pre prvý stupeň základnej školy. Podľa môjho názoru kvalifikovaný učiteľ pre prvý stupeň základnej školy môže učiť aj pracovné vyučovanie.