3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako dlho má trvať adaptačné vzdelávanie pedag. asistenta? Tak ako pri učiteľoch? (min. 3 mesiaca a max 1 rok?) A z čoho má pozostávať záverečný pohovor a otvorená hodina, keďže pedagogický asistent nevyučuje? Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca

Adaptačné vzdelávanie je upravené v § 36 zákona č. 317/20069 Z. z., v § 3 vo vyhláške MŠ SR č. 445/2009 Z. z. , kde v odseku 3 kde je uvedené, že adaptačné vzdelávanie pedagogického asistenta trvá spravidla tri mesiace a tiež v smernici č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania, kde získate informácie na ostatné Vaše otázky.

robertbertarnault
Úver jednotlivcom Slovensko, Grécka a Turecka

Úver jednotlivcom Slovensko, Grécka a Turecka. Potrebujete úver financovanie pre svoje činnosti na iné potreby. Kontaktujte ma prosím mailom: robertbertarnault@gmail.com
*****************************************************
Loan to individuals of Slovakia, Greek and Turkey. You need loan financing for your activities to the other need. Please contact me by email: robertbertarnault@gmail.com