12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mzdárka3
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom zaradenia zamestnanca. Dotyčná vyučuje na I. stupni ZŠ. Svojim vzdelaním však nespĺňa kvalifikačné predpoklady. Dosiahla vzdelanie:
• diplom Bc.– štud. odbor vychovávateľstvo
• diplom Mgr. – štud. odbor sociálna práca
• diplom PhDr. – štud. odbor sociálna práca
• vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vychovávateľstvo vo výchovných zariadeniach
• osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky
• vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov sociálne práce
• vysvedčenie o špeciálnopedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore špeciálna pedagogika, v študijnom programe špeciálna pedagogika, v špecializácii Pedagogika mentálne postihnutých
V súčasnosti si rozširuje svoje profesijné schopnosti 1. atestáciou. Ako nekvalifikovaná je zaradená do 9. platovej triedy. Bude mať nárok na vyššiu platovú triedu získaním 1. atestácie?

Ďakujem za radu.

Prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná ako učiteľka pre prvý stupeň základnej školy a v prvom rade si musí doplniť vzdelanie na získanie kvalifikácie pre učiteľku prvého stupňa. Neviem v akom odbore hodlá vykonať prvú atestáciu, ale atestáciu môže vykonať len v kategórii a podkategórii, na ktorú spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ako učiteľka nie je kvalifikovaná a absolvovaná atestácia nezakladá zaradenie do vyššej platovej triedy. Ak nezíska kvalifikačné predpoklady pre svoju činnosť, je to dôvod na skončenie pracovného pomeru.

mzdárka3
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu.

Prajem príjemný a úspešný týždeň :)

Domikri
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

som absolventkou 2.stupna vysokoškolského vzdelania v študijnom programe špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých, chcela by som si urobiť rigoróznu skúšku v tomto obore a tým získať titul PhDr.
Chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som po vykonaní tejto skúšky bola zaradená? Resp. v akej platovej triede by som bola pred a po ukončení tejto skúšky.
Zároveň by som si chcela urobiť kvalifikačné štúdium v oblasti špeciálnej pedagogiky (NKS), teda pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v rozsahu 2.ročného štúdia s vydaním vysvedčenia.
Aké by boli možnosti v uplatnení sa? Mohla by som pracovať aj ako logopéd?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie do platovej triedy sa bude odvíjať od dosiahnutého vzdelania a vykonávanej činnosti. Získaním titulu PhDr. nepostúpite do vyššej platovej triedy. Ani po absolvovaní kvalifikačného štúdia sa na Vašom zaradení do kariérového stupňa a do platovej triedy nič nezmení. Výkon činnosti logopéda neviem posúdiť.

jajuska81
Zaradenie asistenta

Dobrý deň,prosím Vás som zaradená v 8.platovej triede, je to správne.?
1. Druhý školský rok pracujem ako asistentka učiteľa, mám ukončenú VŠ nepedagog.zamerania,momentálne študujem 1ročník - 2ročné kvalif.štúdium/pomaturitné/ učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, adaptačné vzdelávanie som absolvovala ešte v prvom roku na poste asistentky, som vedená ako pedagogický zamestnanec. Často tu čítam, že po ukončení adaptač.vzdel. má byť dotyčný zaradený do 9.plat. triedy. Ako to má teda byť? je to na rozhodnutí riaditeľa školy?
2. Môže oficiálne asistent učiteľa vykonávať bežné dozory, suplovať chýbajúceho učiteľa a v prípade, že jemu zverený žiak chýba zo zdravotných dôvodov, musí mať "náhrady" hodín aj v iných triedach ako pedagóg?/že zastupuje aby sa mu vykryli hodiny/, nemal by asistent aj bez prítomnosti žiaka byť v triede a robiť mu poznámky?

Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie asistenta

Vzhľadom k tomu, že máte vysokoškolské vzdelanie nepedagogické, v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. ste povinná do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov úspešne ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Túto podmienku pravdepodobne splníte, aj keď neuvádzate žiadne rozhodujúce dátumy. Po ukončení adaptačného vzdelávania Vás mali zaradiť do kariérového stupňa samostatný asistent učiteľa do 9. platovej triedy. Nie je to na rozhodnutí riaditeľa, určuje to zákon č. 317/2009 Z. z. Čo sa týka Vašej pracovnej náplne, určuje ju viac menej riaditeľ školy.

jajuska81
Zaradenie asistenta

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď,takže ak p.riaditeľke uvediem skutočnosť o zaradení do 9.platovej triedy,podľa zákona,môžem žiadať doplatenie mzdy odkedy bolo ukončené adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Zaradenie asistenta

Ak ste boli nesprávne zaradená, môžete žiadať o doplatenie ušlej mzdy. Najskôr Vás ale musia správne zaradiť a až následne doplatiť vzniknutý rozdiel.

jajuska81
Zaradenie asistenta

Pani Pavlíková,prosím Vás
1. Ak som ukončila adaptačné vzdelávanie 23.1.2017 /na dpš som nastúpila 9/2017/ môžem žiadať o preradenie do 9.platovej triedy so spätnou platnosťou k dátumu ukončenia adaptač.vzdelávania a od tohto dátumu žiadať aj doplatenie ušlej mzdy?
2. Je vhodné zaslať žiadosť o preradenie so žiadosťou o doplatenie mzdy súčasne?
3.ak ma p.riaditeľka odmietne zaradiť do 9.platovej triedy a doplatiť ušlú mzdu,mám nejakú inú možnosť dovolať sa spravodlivosti?
Nadobúdam totiž pocit,že odkedy som sa začala o to zaujímať,tak sa vyhovárajú na rôzne /mne nelogické/ veci a pohadzujú si ma ako horúci zemiak. Takéto zásadné veci čo sa zákona týka by podľa mňa mala p.riaditeľka ovládať.ďakujem za váš čas.

123123
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, prosím o radu. Pracujem ako učiteĺka MŠ. Mám Strednú pedagogickú školu s odborom učiteĺstvo pre MŠ, EBF UK odbor evanjelická teológia, DPŠ učiteĺstvo vseobecnovzdelávacích predmetov- náboženská výchova. Som zaradená do 9.pl.triedy.
Začala som Rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Pred začatím štúdia nám bolo povedané, že jeho absolvovaním získame kvalifikáciu II stupňa VŠ vzdelania v odbore predprimárna pedagogika. V priebehu štúdia nám bolo oznámené, že štúdium je len na úrovni bakalarskeho štúdia, nakoĺko VŠ nema akreditáciu na magistersky odbor. To znamená, že po jeho ukončení zostanem stále v platovej triede 9? A otazka č.2 je ako je mozne, ze prislusna fakulta taketo studium poskytuje, ked je to v rozpore so zakonom 317/2009 par 8a, bod 4a? Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa v odbore a programe predškolská pedagogika budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 9. platovej triedy.