5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jurajamacka
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať na zaradenie zamestnanca do platovej triedy. Nastúpil na pozíciu učiteľ materskej školy. Má ukončené bc. materská škola, Mgr. špeciálny predškolský pedagóg a má dva roky praxe ako asistent pedagóga.

Je potrebné aj adaptačné vzdelávanie?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Adaptačné vzdelávanie mal pedagogický zamestnanec absolvovať ako asistent učiteľa. Ak ho úspešne vykonal, ďalšie adaptačné vzdelávanie nie je povinný absolvovať. Je vhodné uvádzať vzdelanie opísané z vysvedčenia, pretože môže ísť o skreslené pomenovanie. Vo Vašom prípade je to asi vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť 1 písm. A bod 6 alebo 7. V tomto prípade je učiteľ kvalifikovaný a má byť zaradená do kariérového stupňa samostatný učiteľ materskej školy do 10. platovej triedy.

Sylbab
Kvalifikacna sposobilost

Dobry den.
Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o pomoc vo veci posúdenia mojej pedagogickej kvalifikačnej spôsobilosti.
Som vyštudovaná Inžinierka na Žilinskej univerzite, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Ročník ukončenia 2003. Doplnila som si vzdelanie o Doplňujúce pedagogické štúdium na Žilinskej univerzite.

Štvrtým rokom pôsobím v Školskom klube detí na ZŠ, ako vychovávateľka. Taktiež mám ukončené DPŠ v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Vedenie ma poprosilo, preveriť si moju kvalifikáciu o možnosť výuky na 2.stupni našej ZŠ, konkrétne na predmety Technická výchova a Informatika, resp. Informatická výchova.

Štátnu záverečnú skúšku mám z predmetov: Automatizované informačné systémy, Ekonomika spojového predmetu, Manažment a marketing, Technológia pošty a telekomunikácií.
Budem velmi povdacna, ak sa mi vyjadrite k mojej kvalifikovanosti.
Dakujem.

eca221
Kvalifikovanosť

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, resp. usmernenie v mojom zaradení. Ukončila som pedagogiku (Mgr.) odbor matematika a fyzika. 1. rok po ukončení VŠ som pracovala ako učiteľ týchto predmetov. Po prvom roku praxe som odišla na denné trojročné doktorandské štúdium odbor Telekomunikácie a získala titul PhD. a opäť som rok pracovala ako učiteľ. Následne som otehotnela a som už 5 rokov na materskej dovolenke. Momentálne mám na základe školení vyše 60 kreditov a chcem si urobiť (ešte počas MD) 1. atestáciu. Už som však od viacerých pedagógov počula, že mi netreba prvú atestáciu, keď mám veľký doktorát. Ak je to tak, môžem si robiť rovno druhú atestáciu? A do ktorej platovej triedy by som mala byt zaradená? Od septembra by som chcela opäť pôsobiť ako učiteľka.
Ďakujem krásne za objasnenie.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Na základe vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa po troch rokoch pedagogickej praxe by Vás zamestnávateľ mohol zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou za podmienky, že by toto vzdelanie súviselo s Vašim odborom. Podľa môjho názoru telekomunikácie nie sú príbuzné predmety matematike a fyzike. Ak Vám zamestnávateľ uzná vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa po troch rokoch pedagogickej praxe pre zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, tak po šiestich rokoch pedagogickej praxe (samozrejme bez materskej dovolenky) s ohľadom na toto vzdelanie Vás zaradí do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou.