8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
filipko18
atestacia

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na ktorý stupeň vzdelania sa bude viazať moja atestácia, keď pracujem 16 rokov ako vychovávateľka na ZŠ, mám ukončený prvý stupeň Bc. vzchovávateľstvo a druhý stupeň Mgr. odbor pedagogika, štúdijný smer sociálna pedagogika? Absolvovala som predatestačné vzdelávanie pre vychovávateľov a odovzdala atestačnú prácu na tému Problémy socializácie a komunikácie v prvom ročníku. A do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?Ďakujem .

Maria Pavlikova
Atestácia

Na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa ste kvalifikovaná vychovávateľka. Atestácia by sa mala viazať na to vzdelanie, ktorým spĺňate kvalifikačné predpoklady. Toto ste uviedli aj v prihláške. Teraz ste pravdepodobne zaradená v 9.platovej triede a po vykonanej atestácii budete zaradená ako vychovávateľka s prvou atestáciou v 10. platovej triede.

JanTer.01
žiadosť o informáciu

Dobrý deň!
Má ukončený 2. stupeň VŠ vzdelania odbor učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie), zároveň som vykonala 1. aj 2. atestáciu. V súčastnosti som riaditeľkoou školského zariadenia - centra voľného času (mám aj stredoškolské vychovávateľstvo). Môžem si urobiť 2. atestáciu pre vychovávateľstvo?, resp. ako mám byť správne platovo zaradená.
Ďakujem za odpoveď.

Adriana32
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň pani Pavlíková, môžete mi prosím poradiť v danej veci. Som Učiteľka na ZŠ 2. Stupeň, nám 13 ročnú pedagogickú prax. 17.1.2019 som ukončila rozširujúce štúdium Slovenský jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte UK 2 rocne. Predmet už vyučujem. Chcem sa informovať, 1. či je možné za Rssjal dostať kredity ak áno v akej výške? 2. je možné sa prihlásiť na 1. Atestáciu ak áno čo je potrebné k tomu absolvovať? Ďakujem za odpoveď Adriana

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Rozširujúcim štúdiom slovenského jazyka a literatúry ste získali kvalifikačný predpoklad na vyučovanie tohto predmetu. Za rozširujúce štúdium sa od 1. 9. 2015 kredity nepriznávajú. Na získanie atestácie okrem atestačnej práce musíte mať k dispozícii 60 kreditov alebo 30 kreditov a absolvovať atestačné prípravné štúdium.

Adriana32
Rozširujúce štúdium

Ďakujem za odpoveď. Zaujíma ma ešte či od 1.9.2019 sa uvedené rozširujúce štúdium bude považovať za profesijný rozvoj ?

Linda Kyselová
Odovzdanie prvej atestačnej práce

Dobrý deň, som učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ a v apríli 2019 som absolvovala predatestačné vzdelávanie k prvej atestácii - mám aj osvedčenie.
Dokedy musím odovzdať atestačnú prácu, aby som mohla absolvovať atestačnú skúšku starým systémom podľa starého zákona? Jedni tvrdia, že do 30.6., univerzita v Ružomberku tvrdí, že mám dva roky na obhajobu. Ale dokedy treba odovzdať prácu mi nikto nenapísal.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Odovzdanie prvej atestačnej práce

Všetko ste sa mali dozvedieť na prípravnom atestačnom vzdelávaní. O atestáciách pojednáva § 49 až § 51 zákona č. 317/2009 Z. z. a § 14 až § 17 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. V súlade s § 16 citovanej vyhlášky žiadosť o vykonanie atestácie podáva pedagogický zamestnanec do 30. júna alebo do 31. decembra. Nemyslím, si, že máte dva roky na obhajobu, pretože predatestačné vzdelávanie má dobu platnosti dva roky a často sa stane, že doba dva roky uplynie skôr ako pedagogický zamestnanec úspešne ukončí atestáciu. Môže nastať situácia, že atestáciu neobháji na prvýkrát. doba platnosti predatestačného vzdelávania uplynie a potom sa pedagogickí zamestnanci čudujú. Odporúčam Vám preštudovať si uvedené paragrafy a odovzdať atestačnú prácu čo najskôr.