5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Maca114
Zaradenie- kariérový stupeň pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,

prosila by som o radu : 06/ 2009 som ukončila VŠ II. stupeň- , študijný odbor : telesná výchova a šport, špecializácia manažment. V roku 2012 som ukončila VŠ III. stupeň- doktorandský študijný program: Športová kinantropológia (PhD). Potom som počas materskej dovolenky bola zamestnaná na dohodu v ZŠ a absolvovala som rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra (2 roky)- ukončené štátnou skúškou. Školský rok 2017/2018 som bola zaradená do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestananec (absolvovala som adaptačné vzdelávanie). Tento školský rok 2018/2019 som zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický zametsnanec. Teraz v októbri budem mať uznané 3 roky pedagogickej praxe a chcem sa spýtať, či podľa zákona nemožem byť zaradená do karierového stupňa: pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, keď učím v odbore, ktorý som študovala (Telesná a športová výchova, Anglický jazyk - učiteľ II. stupeň ZŠ).
Ešte jedna otázka: Keďže, v čase keď som absolvovala rozširujúce štúdium ANJ som bola zamestnaná na dohodu a neboli mi pridelené kredity, tieto si už nárokovať nemožem?

Vopred ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie - kariérový stupeň

V čase, keď ste absolvovali rozširujúce štúdium ste boli na materskej dovolenke, v školskom roku 2017/2018 ste boli začínajúca. Ako Vám mohli byť priznané kredity za rozširujúce štúdium, keď bolo podmienkou tri roky pedagogickej praxe, ktoré máte až teraz. Od septembra 2015 sa kredity za rozširujúce štúdium neprideľujú. Mojou matematikou mi to nevyšli tri roky pedagogickej praxe ani teraz. Pýtam sa, či vzdelanie v špecializácii manažment je učiteľského zamerania. Chýba veľa podstatných informácií.

Maca114
Zaradenie - kariérový stupeň

Dakujem za odpoveď. Ohľadom kreditov už tomu rozumiem.
Manažment- nie je učiteľského zamerania (štúdium (MGR.)bolo kombinované- na Fakulte manažmentu a na Fakulte telesnej výchovy a športu), aprobácia Telesná výchova a šport- bola učiteľské zameranie. Počas vysokoškolského štúdia ( III.stupeň- PhD na Fakulte telesnej výchovy a športu.) som učila aj na dohodu v ZŠ Telesnú výchovu a šport 2 roky. Keď som v roku 2017 začala pracovať na zmluvu ako začínajúci učiteľ na inej ZŠ (kde som popri materskej už dva roky na dohodu učila (ANJ), vtedy mi nejakým výpočtom vypočítali roky praxe na 2 roky a 36 dní. (Dovtedy som pracovala iba na dohodu spolu 4 roky ako učiteľ TSV a ANJ ) K 13.6.2018 mi bolo uznané 2 roky praxe a 319 dní. Preto sa pýtam, či po dosiahnutí 3 rokov praxe nastane pre mna zmena čo sa týka zaradenia do karierového stupňa?

Maria Pavlikova
Zaradenie - kariérový stupeň

Pri započítanej praxi rozlišujeme odbornú prax – v tomto prípade pedagogickú prax a ostatnú prax. Do ostatnej praxe sa započítava aj doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky v súlade s § 6 ods. 4 písm c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Po troch rokoch pedagogickej praxe Vás zaradia na základe vysokoškolského vzdelanie tretieho stupňa v súlade s § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, ak budete učiť predmety svojej aprobácie, čomu prislúcha 11. platová trieda.

Maca114
Zaradenie - kariérový stupeň

Ďakujem pekne za odpoveď.