2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka Piláthy
info o kvalifikácií

Dobrý deň p. Pavlíková,

poprosím vás o informácie. Mám vyštudovaný Bc titul (TT UCM) - učiteľstvo akademických predmetov anglický a slovenský jazyk+pedagogika a chcela by som vedieť:

1. či s týmto odborom môžem učiť v ŠKD?
2. či môžem učiť 1. stupeň na ZS? a ak nie, aké študium potrebujem aby som bola kvalifikovaná?
3. momentálne som učiteľ v MŠ ako začinajuci učiteľ a v adaptač.pr. ..aké študium potrebujem aby som bola ako kvalifikovaný učiteľ v MŠ a mohla tam naďalej pracovať? Stačí mi Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Info o kvalifikácii

Ak Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.) ste kvalifikovaná vychovávateľka v ŠKD. Učiť na prvom stupni základnej školy nemôžete, pretože nespĺňate kvalifikačný predpoklad podľa § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Na plnenie kvalifikačného predpokladu musíte získať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Pre učiteľku materskej školy môžete absolvovať vzdelanie, ktoré uvádzate v otázke.