3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dominika Račeková
Rigorózne štúdium - PardDr.

Dobrý deň, prosím vás, vedeli by ste mi poradiť? V auguste 2018 som získala titul PaedDr., za čo získam 60 kreditov, ktoré mi ale neslúžia na 12% príplatok ale vraj len ako možnosť využiť ich na 1.atestáciu. Nie je možné,aby mi škola uznala rigorózne štúdium ako náhradu za 1.atestáciu a tým aj možnosť postúpiť do vyššej platovej triedy??

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rigorózne štúdium - PaedDr.

Ak máte tri roky pedagogickej praxe a absolvujete rigoróznu skúšku, tak po predložení vysvedčenia o jej vykonaní, Vám riaditeľ školy vydá podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. osvedčenie o priznaní 60 kreditov a bude vyplácať kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 5532003 Z. z. Keď sa rozhodnete vykonať prvú atestáciu, tak 60 kreditov použijete na jej vykonanie podľa § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. a vtedy Vám zamestnávateľ zastaví vyplácanie kreditového príplatku a zaradí Vás do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy. Rigorózna skúška sa nedá uznať ako atestácia ani ako jej náhrada.

monika b.
Kreditový príplatok za rigorózne štúdium - PhDr.

Dobrý deň! Chcela by som sa Vás opýtať na kreditový príplatok za rigoróznu skúšku, ktorú som vykonala v študijnom odbore 3.3.15. manažment dňa 6.6.2012. Pracujem ako učiteľka ekonomických predmetov na strednej odbornej škole od 1. novembra 2014. Samozrejme som musela absolvovať DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov), ktoré som aj úspešne ukončila 17.5.2017. O možnosti získavať kredity za rigorózne štúdium som sa dozvedela až teraz vo februári. Včera som poslala zamestnávateľovi žiadosť o priznanie kreditov, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za vykonanie rigoróznej skúšky. Dostala som takú (zatiaľ neoficiálnu) odpoveď, že s týmto sa ešte nestretli a je otázne, či za rigoróznu skúšku vykonanú v nepedagogickom odbore mi môžu priznať kredity. Kredity by som chcela využiť na získanie 1. atestácie. Moja otázka teda znie, či existuje takáto podmienka (t.j. rigorózna skúška by nemala byť vykonaná v nepedagogickom odbore) a či bola moja žiadosť v súlade s platnými zákonmi? Ďakujem za Vašu odpoveď.