40 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Michaela Kováčová
Platové Zaradenie učiteľ MŠ
Michaela Kováčová
Info

Dobrý deň, viem,že to tu už bolo viackrát aj ja som si doteraz bola celkom ista, ale
chcela by som sa opýtať, do akej platovej triedy patrím, ak nemam strednu pg, ale vyštudovaný 1st. Predškolskej elm.pedagog. a 2st. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie? Doteraz som bola v 10. No na novom mieste mi tvrdia, že som bola zle zaradená, dali ma do 9? Nastupujem opäť do MŠ.
Som už samostatný ped. zamest. skoro 4roky v praxi. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platové zaradenie - učiteľ MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Na základe Vami uvedeného vzdelania ste kvalifikovaná (samostataná) učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou a preto Vám patrí zaradenie do 9. platovej triedy. Vaše predchádzajúce platové zaradenie bol o nesprávne.

Ľuptáková
platová trieda

Dobrý deň, som kvalifikovaná učiteľka MŠ s bakalárskym vzdelaním, odbor vychovávateľstvo, s 38 ročnou praxou, som zaradená do 8. plat triedy. Kolegyne s ročnou nadstavbou sú tiež zaradené do 8 plat.tr.
Je to správne? V tomto štáte sa vôbec nezohľadňuje I. stupeň VŠ, čo je veľmi smutné!!!

Maria Pavlikova
Platová trieda

Bakalárske vzdelanie v odbore vychovávateľstvo nie je plnením kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I., písm. B. na činnosť učiteľky materskej školy. 38 ročná prax vzdelanie nenahrádza, ste správne zaradená v 8. platovej triede. Náš štát zohľadňuje I. stupeň VŠ, ale vždy konkrétne zameranie vzdelania pre konkrétnu činnosť.

Michaela Kováčová
Info

Dobrý večer, Ďakujem za Vašu odpoveď, chcela by som sa ešte informovať, je moje zaradenie spravne aj keď som 2st. VŠ som ukončila v študijnom odbore Predškolska a element.pedagogika? Pozerala som viacero vyhlášok a písala som s viacerymi a celý Trenč.kraj funguje tak ako som bola zaradená u predchádzajúceho zamestnavatela.10.plat.trieda Nerozumiem teda tomu,ako to môže niekde byť tak a niekde dokáže človek padnúť o celú triedu. Ďakujem za odpoveď s pozdravom Kováčová

Maria Pavlikova
Info

Nikto nikde nepadne a nepadol. Ak nemáte skončený aj program aj odbor predškolská pedagogika, ale program je učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, čo ste uviedli aj vo svojej otázke, nie ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Vaše správne zaradenie je do 9. platovej triedy. Ja som Vám odpovedala na Vašu otázku, ale moju odpoveď nemusíte brať do úvahy, keď s ňou nesúhlasíte. Musíte sa spýtam tam, kde Vám odpovedia tak, ako Vám to vyhovuje. Ja odpovedám, ako to píšu v legislatíve.

bernolaka
platové zaradenie

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť so zaradením učiteľky, ktorá má ukončené VŠ II. stupeň magisterské v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: slov. jazyk -pedagogika so zameraním na detské a mládežnícke hnutie. Taktiež má osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške zo slov. jazyka a lit.7. roč, s 26 ročnou pedagogickou praxou. U nás bola prijatá na pozíciu vychovávateľa v ŠKD.
Pri zaradení som vychádzala z nariadenia 437/2009, časť XIII, bod 4 ( ozn. V) a zaradili sme ju do triedy 10, samostatný. Je to správne? (ide len o zastupovanie). Vopred ďakujem za odpoveď.

Simik
Započítanie praxe

Dobrý deň, som učiteľka v MŠ v kar. stupni samostatný pedagogický zamestnanec v 8. plat. tarife, prac trieda jeden. Strednú pedagogickú školu v Modre odbor 76496 učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo som ukončila v máji 2013 - pomaturitné štúdium. K 1.1.2017 mám odpracovaných 23 rokov s toho 6 rokov v školstve. Adaptačné mám 5 rokov. Chcem sa spýtať koľko rokov praxe mi môže zamestnávateľ zarátať celkovo, keďže v minulom zamestnaní som mala zarátaných 10 rokov a 186 dní a terajší zamestnávateľ u ktorého momentálne pracujem druhý rok mi nechce uznať to čo som mala zarátané doteraz, neprirátal mi minulý rok a dnes mi dokonca povedali, že som to mala zle vyrátané a nemám nárok ani na to čo som mala doteraz. V predošlej MŠ, kde som pracovala som sa si to dnes overila a povedali mi, že mi to rátali aj z nepedagogickej praxe. Prosím Vás ako sa to vlastne podľa zákona ráta? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Prax sa určuje na základe § 6 zákona č. 553/2003 Z. z.  Na základe takto určenej započítanej praxe sa nepedagogickí zamestnanci zaraďujú do platových stupňov podľa § 6 ods. 1 uvedeného zákona a pedagogickým zamestnancom sa zvyšuje platová tarifa za každý započítaný rok praxe v súlade s § 7 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z . O tom, ktorá prax je odborná, vo Vašom prípade pedagogická a ktorá prax nie je odborná, rozhoduje jedine aktuálny zamestnávateľ. Postupuje podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Započítanou praxou u predchádzajúceho zamestnávateľa nie je viazaný, je zodpovedný za započítanie praxe, z ktorej vychádza pri zvýšení platovej tarify. Nie je veľmi správne započítať prax, ktorá nie je v školstve ako odbornú prax.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Na základe uvedeného vzdelania ste správne zaradili vychovávateľku do kariérového stupňa samostatná vychovávateľa do 10. platovej triedy. Pri zaradení zamestnanca do kariérového stupňa nie je dôležité, či ide o zastupovanie, pracovný pomer na určitú dobu alebo pracovný pomer na neurčitý čas. Posudzuje sa vzdelanie a vykonávaná činnosť.

Jahoda
Platove podmienky pre učiteľku materskej školy

Dobrý deň,

chcem sa spýtať do akej platovej triedy sa zaraďuje niekto zo vzdelaním obor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nadstavba,predškolská a elementárna pedagogika BC...a Bc.a Mgr.-odbor politologia. ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Platové podmienky pre učiteľku materskej školy

Učiteľka materskej školy s uvedeným vzdelaním sa zaraďuje do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy, ktorému prislúcha 9. platová trieda , pretože spĺňa kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. písm. B bod 1 za podmienky, že štúdium bolo absolvované v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. Po zohľadnení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované uvedenou vyhláškou ostáva zaradenie do 9. platovej triedy.

vitajka
opat platove zaradenie

Dobry vecer prajem,
neda mi nespytat sa aj na moje platove zaradenie. Som vystudovana magisterka predskolskej a elementarnej pedagogiky s 1. atestaciou, ktoru som ziskala uz po ukonceni bakalarskeho studia. Bola mi priznana platova trieda 10., aj ked som magisterka s 1. atestaciou (predpokladala som, ze budem zaradena do 11. pl. triedy).
Este poprosim podotazku: V akej triede budem za takehoto stavu po absolvovani 2. atestacie?
Dakujem za Vase odpovede.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Atestáciu ste vykonali po ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Druhú atestáciu už vykonať nemôžete. Ak máte vyštudovaný program predškolská a elementárna výchova v odbore predškolská a elementárna výchova, musíte absolvovať najskôr prvú atestáciu a až následne druhú atestáciu. Vaše súčasné zaradenie do 10. platovej triedy je správne.

anina1911
Zaradenie ucitelky mš

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem sa opýtať mam ukončené Mgr.stupeň učiteľstvo ekonomických predmetov odbor učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, chcela by som sa opýtať, chcem si urobiť rozširujúce dvojročné stúdium predskolská pedagogika na umb v Banskej Bystrici tam mi ale na študijnom povedali, že po ukončení tohto štúdia budem na úrovni Bc. takže v 9 platovej triede? Nerozumiem prečo ked je to rozširujúce štúdium pre učiteľov. A ako to je keby som si namiesto toho dorobila pomaturitné štúdium do mš zaradenie a atestácie. Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Predpokladám, že študovať chcete preto, aby ste postúpili platovo. Ak máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, môžete absolvovať aj pomaturitné štúdium, ale musíte si uvedomiť, že tým získate kvalifikačný predpoklad na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a následne ak vykonáte atestáciu k tomuto vzdelaniu, teda najviac 9. platová trieda (od 1. 1. 2019 6. platová trieda). Rozširujúcim štúdium predškolskej pedagogiky by ste získali kvalifikačný predpoklad , ale musí to byť magisterské štúdium. Myslím, že UMB v Banskej Bystrici takéto štúdium poskytuje. Ide o to, či mali Vaše doklady o doterajšom vzdelaní a či ste si rozumeli. Zaraďovať do platovej triedy Vás bude asi riaditeľka materskej školy, nie referentka na študijnom oddelení fakulty.

Ľuba A
Poverenie zastupovaním

Môžem poveriť učiteľku bez I. atestácie zastupovaním za riaditeľku, ktorá odišla na MD a vráti sa k 1.9.2019.
Mám iba 2 učiteľky a druhá učiteľka je začínajúca. Materská škola patrí pod obec.

klaudiabalejova
Platové zaradenie učiteľa pre predprimárne vzdelávanie

Dobrý deň, dovoľujem si Vás poprosiť o odpoveď na nasledovnú otázku. Do ktorej PT má byť zaradená práve prijatá uč. MŠ, ktorá má vyštudované gymnázium a Mgr.- masmediálna komunikácia ? Ďakujem za odpoveď,

Maria Pavlikova
Platové zaradenie učiteľa pre predprimárne vzdelávanie

Pani učiteľka je nekvalifikovaná. Zaradíte ju do 6. platovej triedy ako začínajúcu učiteľku a do adaptačného vzdelávania a budete jej vyplácať príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca v súlade s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Po jeho ukončení ako nekvalifikovaná ostane v 6. platovej triede. Pri vzniku pracovného pomeru jej dáte podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., ktorou je - do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ukončiť vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

emília b
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, dovolím si pridať aj ja 3 otázky.
Učiteľka MŠ - kvalifikovaná SŠ a nekvalifikovaná VŠ - bakalár je od 1.1. 2019 zaradená v 6. PT?
Učiteľka MŠ - kvalifikovaná SŠ a nekvalifikovaná VŠ - bakalár aj VŠ Mgr. tiež do 6. PT?
Učiteľka MŠ nekvalifikovaná SŠ a nekvalifikovaná VŠ Bc. a nekvalifikovaná VŠ Mgr. tiež do 6. PT?
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď, Emília

Neblu
Zvýšenie platovej triedy

Dobrý deň prajem. Ak píšem zle, vopred sa ospravedlňujem, aj za to , že to tu možno bolo už spomínané, nakoľko som tu nová. Som učiteľkou MŠ, moje stredoškolské vzdelanie je ekonomické , Vysokú školu mám ukončené magisterské vzdelanie ale v obore Sociálna práca. Začala som pracovať ako začínajúci zamestnanec v MŠ, popričom som si spravila stredoškolské pedagogické vzdelanie(pedag.minimum) , ukončila som adaptačné a som samostatný pedagóg zaradená v plat. triede 9. Absolvovala som kontinuálne vzdelávanie, kde mi bolo a je priznaných 30 kreditov. Mojou hlavnou dilemou je, že aj keď si uvedomujem , že moje vysokoškolské vzdelanie nie je v odbore pedagogika nemôžem ďalej do vyššej platovej triedy? Prekvapením bolo pre mňa že ani s atestáciou? čiže ak si spravím atestáciu je to pre mňa bezpredmetné? pretože stále ostávam v rovnakej platovej triede? Chcem Vás poprosiť o radu, čo je pre mňa najlepším riešením, nakoľko chcem ísť ďalej karierovo a neostať stagnovať. Vysokoškolské štúdium, ak sa rozhodnem , môžem učiť v MS ísť platovo dalej aj ked vyštudujem primárne 1-4 ak by som do budúcna chcela učiť na prvom stupni. Ďakujem veľmi pekne za odpoved

Maria Pavlikova
Zvýšenie platovej triedy

V podstate ste si všetko naštudovali v predchádzajúcich odpovediach a ani dnes neodpoviem inak. Máte vysokoškolské vzdelanie, ale iné ako požadované pre učiteľku materskej školy. Tak ako nežiadate, aby Vám Vaše vzdelanie uznali napr. pre prácu advokáta, nežiadajte to ani pre prácu učiteľky. Ak chcete pracovať ako učiteľka materskej školy a postupovať v kariére, tak riešením je absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium , ktoré bude nadväzovať na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a potom rozširujúce štúdium pre predprimárnu pedagogiku a až potom atestácie. Alebo absolvovať magisterské štúdium predškolskej pedagogiky. Všetko ostatné je len štúdium, ktoré je dostupnejšie, ale nerieši situáciu. Neviem aké vzdelanie ste absolvovali - popričom som si spravila stredoškolské pedagogické vzdelanie (pedag.minimum) ,

Neblu
Vzdelanie

Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Písala som v predchádzajúcej otázke , že pracujem v MS a spravila som si ped. vzd. - ukončila som maturitou strednú pedagogickú školu(PAKA Modra) .Myslela som to tak, že som si to Robila už popri práci , kedže som som chodila na ekonomickú strednú školu. Ešte raz ďakujem za ochotu , predsa len nerozumiem aké doplňujúce a rozširujúce štúdium nadväzujúce na vysok. vzdelanie máte na mysli.
Mrzí ma , ak som to napísala nezrozumiteľne, aj keď nemám ten pocit. Nikde som nepísala, že by som si s mojím vysokoškolským vzdelaním nárokovala na prácu právnika. Mám ped.vzdelanie, absolvovala som aj adaptačné, som samostatný pedagóg. Prax mám 6 rok. Ja len hľadám radu, akou cestou sa ubrať, aby som mohla ísť vyššie.

Neblu
k textu

Len doplním. Naozaj hľadám odbornú radu. Nerozumiem doplňujúcemu štúdiu . Chcem len vedieť či to pre mňa znamená študovať odznova teda BC a potom Mgr. predprimárnu pedagogiku?Dakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Vzdelanie

Ak pedagogický zamestnanec získa odbornú spôsobilosť v nejakom odbore (u Vás sociálna práca) a chce pracovať ako učiteľ, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium v súlade s § 8 a 8b zákona č, 317/2009 Z. z. Obvykle je to štvorsemestrálne štúdium. Ak by ste ho absolvovali, boli by ste kvalifikovanou učiteľkou na predmet sociálna práca na strednej škole. Ale Vy chcete pracovať v materskej škole, tak musíte získať vysokoškolské vzdelanie z predprimárnej pedagogiky, a to je to rozširujúce štúdium (§8a), lebo si rozšírite kvalifikačné predpoklady pre ďalšiu podkategóriu učiteľa, a to učiteľ materskej školy. Ak by ste to nechceli takto kombinovať, tak musíte absolvovať magisterské štúdium predškolskej pedagogiky. Na úrovni úplného stredného vzdelania ste kvalifikovaná, ale atestácie Vás neposunú, lebo budú nadväzovať na toto ÚSO vzdelanie.

emília b
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Platové zaradenie učiteľky MŠ
Dobrý deň, dovolím si pridať aj ja 3 otázky.
Učiteľka MŠ - kvalifikovaná SŠ a nekvalifikovaná VŠ - bakalár je od 1.1. 2019 zaradená v 6. PT? (triedy platné od 1. 1. 2019)
Učiteľka MŠ - kvalifikovaná SŠ a nekvalifikovaná VŠ - bakalár aj VŠ Mgr. tiež do 6. PT?
Učiteľka MŠ nekvalifikovaná SŠ a nekvalifikovaná VŠ Bc. a nekvalifikovaná VŠ Mgr. tiež do 6. PT?
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď, Emília

Maria Pavlikova
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Vašu otázku som už čítala. Sama píšete, či je kvalifikovaná alebo nekvalifikovaná, tak ja nebudem posudzovať zaradenie do tried. Ja posudzujem vzdelanie a potom zaradenie do tried.

emília b
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, tak ak dovolíte, doplním vzdelanie: 1. učiteľka: SŠ - gymnázium, politológia - Bc. a Mgr.
2. učiteľka: SŠ - stredná odborná škola pedagogická, anglický jazyk - Bc.
3. učiteľka: SŠ - Stredná odborná škola pedagogická, teológia Bc. a Mgr.
Ďakujem Vám

Maria Pavlikova
Platové zaradenie učiteľky MŠ

1. učiteľka - 6 platová trieda, 2. učiteľka - 5. platová trieda, 3. učiteľka - 6. platová trieda.

Margaréta Balíková
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, mám ukončenú strednú pedagogickú školu so zameraním na učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo v ŠKD. Uzavrela som pracovnú zmluvu v MŠ, kde som bola zaradená ako začínajúci pedagogický zamestnanec do 5. platovej triedy, pracovnej triedy jeden. Je to správne?

Maria Pavlikova
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Začínajúca učiteľka materskej školy, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. sa zaradí do 4. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 5. platovej triedy, pracovná trieda jeden.

MartinaBlanárova
Zamestnavatel

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Ako to je naozaj, kto vypláca učiteľov v MŠ. Zriaďovateľ viem. Ale náš by zaujímalo. Ci peniaze dávazruadovatel alebo mu ich posiela ministerstvo. A tak následne nás platí obec. Dakujem

Hamila
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v odbore sociálna práca. Pracujem v MŠ na pozícii odborný zamestnanec -sociálny pedagóg. Od septembra si budem robiť adaptačné vzdelávanie, je to môj prvý pracovný pomer v školstve. Taktiež uvažujem o pomaturitnom štúdiu (2roky) v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, s ktorým by som mohla učiť v MŠ do budúcna. Zaujíma ma, v prípade, že by som učila v MŠ tak do akej platovej triedy by ma zaradili a či bude do toho zohľadnená moja prax v pozícii OZ sociálny pedagóg a moje vysokoškolské vzdelanie, alebo bude zohľadnené iba moje vzdelanie na stredoškolskej úrovni.
Vopred ďakujem
S pozdravom

Petra Smatanová
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,

kam zaradím učiteľku MŠ:
- stredná škola - Obchodná akadémia,
- 1.st VŠ - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Trnavska univerzita, pedagogicka fakulta)
- 2.st VŠ - bezpečnosť a kontrola potravín (SPU Nitra)
zaradila som ju ako nekvalifikovaného zamestnanca do 4 platovej triedy s adaptačným vzdelávaním, v priebehu školského roka si dokončila/spravila maturitu na Súkromnej pedag. škole, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 10.06. mi doniesla maturitné vysvedčenie. Teraz ju preradím resp. po adaptačnom ju preradím do 6 plat. triedy ako samostatný učiteľ alebo iba do 5 plat. triedy?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Lucia Braciníková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, mám ukončené pomaturitné štúdium na strednej pedagogickej škole - učiteľstvo pre materské školy a vychovavatelstvo a bakalarsky titul v odbore sociálna pedagogika, adaptacne vzdelávanie v ms mam ukončené, prosím do akej platovej triedy mam byt zaradená?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a máte byť zradená do 5. platovej triedy.

Petra Smatanová
zaradenie účiteľky MŠ

Dobrý deň,

poprosím o radu, mám učiteľku, ktorá má SŠ maturita na Súkromnej pedag. škole, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- 1.st VŠ - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Trnavska univerzita, pedagogicka fakulta)
- 2.st VŠ - bezpečnosť a kontrola potravín (SPU Nitra)
Už je samostatná po adaptačnom vzdelávaní. Do 5 alebo 6 triedy?

Ďakujem veľmi pekne

jananova
platova trieda a rigorozne konanie v MS

Dobry den, chcem sa spytat na platove zaradenie a dlzku praxe a moznost atestacie a adaptacneho vzdelavania...ako mam presne postupovat. Vystudovala som gymnazium, potom magisterske studium ucitelstvo slovenskeho jazyka a liter. a nabozenskej vychovy, potom som si urobila rigoroznu skusku z pegagogiky a katechetiky predskolskeho veku a momentalne studujem externe v 2.rocniku Strednej pedagogickej skoly ucitelstvo MS a vychovavatelstvo, pred materskou som pracovala 3 roky v materskej skole v zahranici a teraz zacinam pracovat po 7. rokoch materskej a rodicovskej dovolenky v MS, je moje zaradenie NEKVALIFIKOVANY UCITEL MS, 6. platova trieda a kolko rokov praxe za matersku sa pocita? A teraz mozem zacat pracovat a nastupit na adaptacne vzdelavanie a sucasne pouzit rigiroznu pracu za 1.atestaciu? Dakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Platová trieda a rigorózne konanie

Ak nastúpite do materskej školy ako začínajúca učiteľka, zaradia Vás do adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. Dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky Vám započítajú v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2009 Z. z., najviac šesť rokov. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania a ukončení strednej školy Vás zaradia do kategórie samostatná učiteľka opäť do 6. platovej triedy. Až po piatich rokoch od ukončenia adaptačného vzdelávania môžete uvažovať o atestácii, ktorá sa bude viazať na stredné vzdelanie. Rigorózna skúška Vám platovo nič neovplyvní. O atestáciách pojednáva § 59 až § 62 zákona č. 138/2019 Z. z.