28 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
22ročník44
Atestácia po zmene školského zákona 2019

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, že aké požiadavky budú potrebné pre absolvovanie 1. atestečnej skúšky po schválení nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Bude potrebné aj naďalej nazbierať 30/60 počet kreditov? Tento nový zákon odkedy bude platný? Keďže naša zástupkyňa sa chystá na materskú dovolenku a v kolektíve nemáme pedagóga s 1. atestáciou.

Maria Pavlikova
Atestácia po zmene školského zákona 2019

Ak chcete vedieť aké budú požiadavky na vykonanie atestácie po 1. 9. 2019, musíte počkať na nový zákon. Ak sa Vaša kolegyňa už chystá na materskú dovolenku a v škole nemáte pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou, je najvyšší čas niečo s tým urobiť. Na nový zákon nečakajte.

22ročník44
Atestácia po zmene školského zákona 2019

Ďakujem za odpoveď.

Pete
65 rokov a koniec v škole?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na základe nového školského zákona, čo platí?
V školskom roku, v ktorom učiteľ bude mať 65 rokov má s ním zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer. Školský rok končí 30.6.2019 a ja budem mať 65 rokov 1.7.2019, čiže po ukončení šk.roku. Mám zmluvu na dobu neurčitú a do 30.6.2019 stále budem mať 64 rokov. Alebo sa počíta koniec šk.roku do 31.8.2019? To je asi len pre tých,čo majú zmluvu na dobu určitú alebo sa mýlim? Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
65 rokov a koniec v škole

V súlade s § 150 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. školský rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, ktoré končí 30. 6. príslušného kalendárneho roka a obdobie školských prázdnin ....... Takto to platí veľa rokov na každej škole. Neplatí to len pre tých, ktorí majú pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu, ale pre všetkých pedagogických zamestnancov.

ZP
1.atestacia

Dobrý deň,
v súvislosti s kvalifikačnými predpokladmi pedagogického zamestanca môže byt absolvovanie rigoróznej skúšky považované za atestáciu 1.stupňa?
Ďakujem

Maria Pavlikova
1. atestácia

Ak ste rigoróznu skúšku vykonali po 1. 11. 2009, tak nie je možné ju považovať za náhradu prvej atestácie, pretože podľa zákona č. 317/2009 Z. z. sa náhrady kvalifikačných skúšok (atestácií) neuznávajú. Uvedený zákon zrušil vyhlášku MŠ SR č. 41/1996 Z. z., podľa ktorej sa náhrady kvalifikačných skúšok uznávali.

Lucia Kulifayová
Atestácia

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, aké podmienky pre absolvovanie atestačnej skúšky 1. stupňa budú po zmene zákona od 1.9.2019? Prípadne, kde je možné sa s týmto zákonom oboznámiť?

Ďakujem za odpoveď.

Maryanna
Atestácia po novom

Prajem dobrý deň,

aj mňa zaujíma odpoveď, prosím o odborné stanovisko, link, predatestačné školenia, ...

Ďakujem

martinik23
atestácia

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, mám ukončené vysokoškolské štúdium učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Bio-GeG) v tejto kategorii mám aj absolvovanú 1. atestáciu. V súčasnosti pracujem v Centre pre deti a rodiny (detský domov) ako vedúca úseku výchovy. (vedúci vychovávateľ) Na túto pozíciu je potrebná 1. atestácia, dozvedela som sa však, že moja atestácia na to neplatí. je možné si urobiť 1. atestáciu v odbore vychovávateľ, napriek tomu že vyštudované mám učiteľstvo? Ďakujem za odpoveď.

mirka1971
Uznanie lvalifikacie

Martinik23 aj ja mam tento problém, mam vyštudovane učiteľstvo MŠ a doplnenú špeciálnu pedagogiku a v odbore vychovávateľstvo mi žiadosť zamietli a to mam prácu hotovú a skonzultovanu so školiteľkou ktorá mi tvrdila ze špeciálna pedagogika mi to umožňuje.

bestmatka
Uznanie kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, tiež ma zaujíma ako presne funguje uznanie kvalifikačnej skúšky .... Doktorandské štúdium som skončila v roku 2009 .... Od vtedy učím na ZŠ, počas doktorandského štúdia som učila na SŠ .... uznanie 2. kval. skúšky som riešila už pred dvomi rokmi a vedenie mi povedalo že nespĺňal predpoklady lebo do praxe sa neráta materská ani učenie počas dokt. štúdia .... Podľa vedenia mi mala byť uznaná skúška budúci rok, ale podľa nového zákona to vraj nejde ..... Prosím o vyjadrenie kedy si môžem požiadať o jej uznanie ďakujem

MartinaSirnikova
Chýbajú jeden kredit

Dobrý deň, chcem sa spýtať, má riaditeľ školy kompetenciu priznať zamestnancovi chýbajúci jeden kredit? Po vykonaní 2. atestácie mi zostane 59 uznaných kreditov, bude mi teda chýbať 1 kredit na 12 % kreditový príplatok. Vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Chýbajúci jeden kredit

Riaditeľ nemá kompetenciu priznať jeden kredit len preto, že Vám chýba.

barathildi
ZUŠ zástupca riaditeľa

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či musí mať zástupca riaditeľa ZUŠ 1. atestáciu aj po 1. septembri, a kvalifikačné predpoklady pre túto pozíciu sú Konzervatórium,absolutórium-vyššie odborné ,alebo vysoká škola? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
ZUŠ zástupca riadietľa

Od 1. 9. 2019 sa v predpokladoch na miesto vedúceho zamestnanca nič nezmenilo, okrem toho, že teraz to je uvedené v § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. namiesto § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. Požadované vzdelanie ako doteraz, najmenej konzervatórium s absolutóriom.

ivka23
Prosba o radu - Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň prajem,
veľmi pekne vás poprosím o radu. Mám ukončené podľa § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2.stupeň ZŠ v kombinácii predmetov prírodopis-chémia (štátna skúška z Pedagogiky a psychológie, Chémie s didaktikou, Prírodopisu s didaktikou) a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore Špeciálna pedagogiky(poradenstvo) podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z.(štátna skúška zo špeciálnej pedagogiky, zo špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky, zo špeciálnopedagogického poradenstva, z pedagogiky detí s poruchami učenia a správania, z metód korekcie dyslexie, dysgrafie a dysortografie). Chcem sa spýtať či moje nadobudnuté vzdelanie je dostatočné a akceptovateľné na pozíciu školského špeciálneho pedagóga na ZŠ a SŠ pre prácu s individuálne integrovanými žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, teda spadá pod vyhlášku č. 437/2009 Z.z. ? Ďakujem za radu a odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť školského špeciálneho pedagóga v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý diel časť II. písm. A bod 7. Dôležitá je kvalifikačná požiadavka, ktorou je päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od 1. 9. 2019 je uvedená vyhláška zrušená a nová vyhláška ešte nie je publikovaná.

rebeka19988
Podmienky na začatie prvej atestačnej práce

Dobrý deň, chem sa spýtať aké podmienky musím spĺňať, aby som si mohla spraviť 1. atestačnú prácu do materskej školy? Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu odbor: učiteľ materskej školy a vychovávateľ, a študujem druhý ročník Bc, na vysokej škole, odbor: predškolská a elemntárna pedagogika. Učím v materskej škole druhý rok. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Podmienky na začatie prvej atestácie

Podmienky atestácie sú uvedené v § 59 až § 62 zákona č. 138/2019 Z. z. Najdôležitejšie je atestačné portfólio ako predpoklad prihlásenia sa na atestáciu a päť rokov v zaradení samostatný pedagogický zamestnanec. Vykonaná atestácia sa viaže vždy ku konkrétnemu stupňu vzdelania. Najskôr absolvujte vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika a až následne atestáciu.

lenkakohutova
Lenka

Dobrý deň!
Chcem sa u vás informovať, ako je to s uznávaním atestácii,keď boli začaté ešte pred platnosťou nového zákona. Pred rokom som vykonala 1.atestáciu. Tento rok som do konca júna odoslala 2.atestačnú prácu.Obhajobu a skúšku mám však až v októbri. Po jej vykonaní ma zamestnávateľ preradí do vyššej platovej triedy a stopne mi kreditový príplatok za 60 kreditov?Alebo ako to teraz bude fungovať?Ďakujem

Maria Pavlikova
Lenka

Po vykonaní druhej atestácie, Vám kreditový príplatok, v súčasnosti príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ bude vyplácať až do 31. 8. 2026, nezastavuje sa. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou Vás zamestnávateľ zaradí podľa § 30 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. až po splnení podmienky päť rokov zaradenia v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Do platovej triedy nepostúpite, ale budete mať vyplácaný príplatok, ktorý by Vám podľa predchádzajúceho zákona boli odobrali.

Ivana771
2. atestácia

Dobrý deň, v tomto roku som absolvovala úspešne 1. atestáciu a poslala som aj 2. atestáciu, ktorú som už v týchto dňoch obhájila. Podľa nového zákona teda musí byť 5 rokov rozdiel medzi 1. a 2. atestáciou ale kreditový príplatok by mal platiť. Ja som si ale kredity nedala uplatniť z toho dôvodu, že som na MD a hneď som ich použila na atestáciu. Vtedy som ale ešte nevedela, že od 1.9.2019 mi nebude hneď uznaná 2. atestácia. Ako postupovať? Pri nástupe po MD mi tie kredity budú uznané alebo ako? Vopred ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
2. atestácia

Ak ste mali kredity za absolvované kontinuálne vzdelávanie a osvedčenie ste odovzdali zamestnávateľovi a on Vám ich neuznal, resp. nevydal oznámenie o výške a zložení funkčného platu, ktoré mal vystaviť aj počas materskej dovolenky, tak môže tak urobiť dodatočne. Je vhodné konzultovať túto záležitosť so zamestnávateľom, ako to vidí on. Na prvú atestáciu ste museli použiť kredity,

Miroslava Zavadska
Studijne volno

Dobry den, min.sk.rok som absolvovala predatestacne vzdelavanie a vyuzila som 5 dni volna. Tento sk.rok idem vykonat 1.atestacnu skusku v decembri 2019. Mam narok na den volna na jej vykonanie? Popr.na studijne volno? V zakone je 5 dni na profesijny rast a 5 dni na pripravu na atestaciu, da sa to vyuzit v mojej situacii? Popr.aspon den volna na obhajobu prace a ustnu skusku? Dakujem za odpoved a pekny den!

Maria Pavlikova
Študijné vvoľno

Aj podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. aj podľa § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z na prípravu a vykonanie prvej alebo druhej atestácie pedagogickému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu 5 pracovných dní. Podľa môjho názoru na prípravu a vykonanie atestácie zahŕňa aj deň, v ktorom sa atestácia vykoná.

margital
Uznanie 2. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať:
- učiteľka ukončila 1. atestáciu pred 2 rokmi, hneď si podala na 2. atestáciu. Prácu odovzdala do konca júna. 2. atestáciu ukončila v mesiaci november.
- môže si p. učiteľka požiadať o uznanie 2. atestácie?
Keďže si ukončila skúšku ešte pred platnosťou nového zákona?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie druhej atestácie

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. až po splnení podmienky päť rokov zaradenia v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Atestáciu pre vyššiu platovú triedu uznať v súčasnosti nemôžete, ale budete vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026, nezastavuje sa. Ak vykonala atestáciu v novembri 2019, mám za to, že ju vykonala po účinnosti a platnosti nového zákona, ktoré je účinný od 1. 9. 2019 a nie pred jeho platnosťou ako to uvádzate v otázke.