Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022

13.04.2021
Vzdelávanie a výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne v roku 2021 školám príspevok na učebnice v dvoch fázach – teraz už v apríli a tiež v júni 2021. Školy si môžu vyberať učebnice a pracovné zošity z aktualizovaného zoznamu, ktorý schválilo ministerstvo. 

I. fáza – apríl 2021: príspevok na učebnice pre žiakov nultého ročníka, 1. – 4. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

II. fáza – jún 2021: príspevok na učebnice pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl.

Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022 sa každej škole určil podľa:

 • počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2020 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“),
 • výšky príspevku na učebnice na žiaka.

Konkrétnu výšku finančného príspevku na učebnice, ktorý bude škole poskytnutý v prvej fáze, si škola môže vyhľadať na webovej stránke ministerstva školstva v časti Regionálne školstvo – Financovanie – Príspevok na učebnice – Rok 2021 – Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022 TU

Príspevok na učebnice, ktorý bude v druhej fáze poskytnutý stredným školám a druhému stupňu základných škôl, bude na webovej stránke zverejnený najskôr v mesiaci jún 2021.

Príspevok na učebnice je účelovo viazaný, t.j. škola si za príspevok na učebnice môže zakúpiť iba:

 • učebnice so schvaľovacou doložkou a učebnice s odporúčacou doložkou,
 • učebné texty so schvaľovacou doložkou,
 • pracovné zošity so schvaľovacou doložkou a pracovné zošity s odporúčacou doložkou.

Zoznam učebníc so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou, pracovných zošitov so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou a učebných textov so schvaľovacou doložkou (ďalej len „Zoznam učebníc“), ktoré si možno zakúpiť z poskytnutého príspevku na učebnice:

 • je zverejnený na stránke Edičného portálu v časti Menu – Zoznam dokumentov pod názvom „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021“, link https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
 • bude aktualizovaný dvakrát v mesiaci (t.j. dopĺňaný o tie učebnice, pracovné zošity a učebné texty, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná schvaľovacia alebo odporúčacia doložka). 

TITULY Z ODBORNÉHO NAKLADATEĽSTVA RAABE SLOVENSKO A EXPOL PEDAGOGIKA, KTORÉ FIGURUJÚ NA MINISTERSKOM ZOZNAME A TEDA ICH NÁKUP BUDE PLNE HRADENÝ PRÍSPEVKOM Z MINISTERSTVA, NÁJDU ŠKOLY NA STRÁNKE: HTTPS://WWW.RAABE.SK/MINISTERSKE-TITULY-MINISTERSTVO/

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol pedagogika

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte