Majú moderné technológie vplyv na učenie sa?

16.05.2017
Adaptívne učenie

Faktom je, že mobilné technológie otvárajú dvere vzdelávania ďalším generáciám, čím sa učenie stáva dostupným doslova kedykoľvek a kdekoľvek a zároveň prispieva k rozmanitosti vzdelávacieho kontextu.

Vplyv moderných technológií bol nedávno predmetom štúdie na vzorke 329 pedagógov stredoškolských učiteľov matematiky z 19 regiónov Teheránu.

Cieľom štúdie bolo zistiť názory učiteľov na vplyv m-vzdelávania na výučbu matematiky z rozličných hľadísk. Dvadsaťšesť otázok meralo vplyv rôznych funkčných vlastností mobilných technológií na zvýšenú motiváciu učiť sa matematiku. Tridsaťsedem otázok meralo pôsobenie rôznych hľadísk m-vzdelávania na rozmanitosť metód výučby matematiky. Tridsaťjeden otázok hodnotilo vplyv rôznych funkčných vlastností m-vzdelávania na účasť študentov pri učení sa matematiky.

Výsledky odhalili, že podľa názorov učiteľov, má mobilné vzdelávanie pozitívny vplyv na motiváciu študentov učiť sa matematiku. Taktiež medzi využívaním m-vzdelávania a zapojením sa študentov do učenia sa matematiky existuje pozitívny a významný vzťah. Okrem toho, aj vzťah medzi m-vzdelávaním a rozmanitosťou výučbových metód učiteľov je pozitívny a významný. Výsledky tohto výskumu tiež ukázali, že učitelia matematiky sa zaujímajú o využívanie mobilných technológií vo výučbe matematiky. Podľa ich názoru by tieto technológie mohli zvýšiť motiváciu a záujem študentov učiť sa matematiku a prispieť k rozmanitosti metód výučby daného predmetu.

Výsledky štúdie sú dôkazom, že využívanie mobilných zariadení zvyšuje motiváciu študentov učiť sa matematiku. Výsledky aktuálneho prieskumu a podobných štúdií možno vnímať tak, že študenti majú silnejšiu motiváciu učiť sa a vyučovacie hodiny napr. matematiky budú pre nich príjemnejšie. Vďaka tomu sa ich učenie zlepší, ich výkon v matematike sa zvýši a počet študentov, ktorí zanechajú štúdium, sa zníži.

Výsledky výskumu okrem uvedeného ukázali, že medzi využívaním mobilných vzdelávacích zariadení, ako je mobilný telefón, tablet a notebook, a vyučovacími metódami je významný vzťah. Študenti sú spokojní a motivovaní, keď učitelia využívajú mobilné zariadenia na vyučovaní. M-vzdelávanie im pomáha zlepšiť si svoje študijné výsledky. Nestačí len jednoducho zabezpečiť notebook, tablet alebo mobil pre študenta a očakávať zázračné vyriešenie problémov na vyučovaní. Učitelia musia byť informovaní o výhodách začlenenia týchto technológií do vyučovania a ďalej školení o možnostiach efektívneho zapojenia počítačov na hodinách. Využívaním m-vzdelávania na hodinách môžu učitelia študentom zatraktívniť nevhodné a nepružné učivo v učebniciach. Taktiež sa mení úloha učiteľa z výhradného prednášateľa, ktorého výsledkom je autoritatívne učenie s využívaním nevhodných vzdelávacích metód a s dôrazom na rýchle zapamätanie si učiva – čo je pre študentov nudné –, na „režiséra" hodiny.

zdroj: www.sciencedirect.com

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte