MŠ: Pedagogický ústav chce podporiť inklúziu detí cudzincov v školách

22.08.2016
Prevádzka školy
Vzdelávanie a výchova

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude spolupracovať na tvorbe metodického rámca podporujúceho učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese a inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach.

Organizácia ministerstva školstva sa totiž stala partnerom v medzinárodnom projekte „Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov“ v rámci programu Erasmus+. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

Hlavným koordinátorom projektu je Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie Českej republiky. Partnermi projektu sú okrem ŠPÚ aj Asociácia C.E.M.E.A. v talianskom Neapole a Prvé všeobecné lýceum Trikala z Grécka. Okrem formálneho vzdelávania sa budú v projekte zameriavať aj na neformálne a voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení. Medzi hlavnými výstupmi je analýza súčasného stavu integrácie detí imigrantov do formálneho a neformálneho vzdelávania a e-learningový vzdelávací program „Step by step“ (Krok za krokom), ktorého súčasťou budú metodické, pracovné a učebné materiály. Tretím výstupom projektu bude workshop, ktorý by mal byť názornou ukážkou, ako má v praxi fungovať proces začlenenia detí imigrantov do výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte danej krajiny.

Medzinárodný projekt „Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov“ sa začne 1. októbra vo všetkých štyroch štátoch a bude trvať 20 mesiacov.

Zdroj: SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte