9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kathri001
Špeciálny pedagóg

1.9. budeme prijímať na pozíciu špeciálneho pedagóga ( v rámci projektu V ZŠ úspešnejší) nového zamestnanca.
V zákone 138/2019 platnom od 1.9.2019 je školský špeciálny pedagóg podľa § 19 zaradený medzi pedagogických zamestnancov. V § 23 je zaradený špeciálny pedagóg do odborných zamestnancov. Chcem sa utvrdiť, že v rámci projektu je to odborný zamestnanec.
Tiež sa chcem ešte utvrdiť v tom, že na pozíciu špeciálneho pedagóga môžeme prijať špeciálnej pedagogiky.

Ďakujem za odpoveď.

kathri001
Špeciálny pedagóg

Tiež sa chcem ešte utvrdiť v tom, že na pozíciu špeciálneho pedagóga môžeme prijať absolventa špeciálnej pedagogiky bez praxe.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg prijatý v rámci projektu je pedagogický zamestnanec. V § 23 nie je uvedený školský špeciálny pedagóg, ale špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec, ktorý je zamestnancom centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Váš školský špeciálny pedagóg ako pedagogický zamestnanec musí byť absolventom vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.

kathri001
Špeciálny pedagóg

Keď to bude pedagogický zamestnanec, adaptačné vzdelávanie mu môže robiť iný pedagogický zamestnanec? Zaradený bude do 1 alebo 2 platovej triedy? Ďakujem za odpoveď.

personalista
Špeciálny pedagóg

Zaradenie.

personalista
Špeciálny pedagóg.

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zaradenie špeciálneho pedagóga ako zamestnanca strednej odbornej školy. Zaradí sa podľa §19 zákona č.138/2019 ako školský špeciálny pedagóg medzi pedagogických zamestnancov? Aký bude mať úväzok a pracovnú triedu? Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg sa zaradí od 1. 9. 2019 do kategórie pedagogických zamestnancov podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 138/2019 Z. z. a v súlade s § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. sa zaradí do pracovnej triedy dva. Základný úväzok školského špeciálneho pedagóga podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. sa nestanovuje. Jeho pracovný čas na plný úväzok je 37,50 hod.

AF70
školský psychológ na Sš

Mám teda tomu chápať že školský psychológ od 01. 09. 2019 bude školský špeciálny pedagóg.Alebo sa mýlim.
ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský psychológ na SŠ

Školský psychológ nemôže byť ani zázrakom školský špeciálny pedagóg.