2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
učiteľka MŠ

Dobrý deň p. Pavlíková,
prosím poradiť ohľadom zaradenia do platovej triedy učiteľku materskej školy.
Má ukončené vzdelanie:
1/ strednú pedagogickú školu,
2/ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, v študijnom programe špeciálna pedagogika - ukončené 05/2016,
3/ prvá atestácia k stupňu vzdelania : úplné stredné odborné vzdelanie - rok ukončenia atestácie 12/2016.
Nakoľko pracuje v bežnej materskej škole je zaradená do 6 platovej triedy, pracovná trieda 1.
Je jej zaradenie správne? Štúdium špeciálnej pedagogiky nemá žiaden vplyv na postup do vyššej platovej triedy?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
učiteľka MŠ

Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ku ktorému má vykonanú prvú atestáciu. Zaradenie do 6. platovej triedy a pracovnej triedy jeden je správne. Vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre Vašu učiteľku materskej školy.