2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
učiteľka MŠ

Dobrý deň p. Pavlíková
prosím o usmernenie pri zaradení do platovej triedy učiteľky MŠ, ktorú sme prijali na zástup počas PNS.
Má ukončené:
- v r. 2010 - VŠ vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
- stredoškolské vzdelanie nepedagogického smeru, ktoré má doplnené o dvojročné nadstavbové štúdium
ukončené maturitnou skúškou v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - ukončené
v r. 2018.
Otázka:
Ako začínajúca učiteľka bude zaradená do 4 PT a po ukončení adaptačného jej bude patriť 5 PT?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ

Vaša učiteľka MŠ je kvalifikovaná na úrovni ÚSO. Musíte brať do úvahy aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Zaradíte ju ako začínajúcu do 5. platovej triedy a aj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ostane v 5. platovej triede ako samostatná učiteľka materskej školy.