2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
Učiteľka ZUŠ

Dobrý deň,
prosím o usmernenie pri zaradení do platovej triedy učiteľky ZUŠ, ktorá vyučuje výtvarný odbor.
Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore dejiny umenia a kultúry a doplňujúce pedagogické štúdium (záverečná skúška z pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania dejín umenia a kultúry) zamerané na vyučovanie predmetu dejiny umenia a kultúry, kde získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie v školách a školských zariadeniach. Štúdium ukončila v r. 2003.
V 12/2020 vykonala prvú atestáciu pre kategóriu učiteľ/učiteľ základnej umeleckej školy.
Prináleží jej platové zaradenie do 8 PT?
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a usmernenie.

Maria Pavlikova
Učiteľka ZUŠ

Splnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ. Ak ste pani učiteľke uznali jej vzdelanie ako plnenie kvalifikačného predpokladu, neuvádzate zameranie na výtvarný odbor a dejiny umenia a kultúry sú všeobecné, tak po vykonaní atestácie jej prináleží zaradenie do 8. platovej triedy. Kreditový príplatok, ktorý mala vyplácaný ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. jej budete vyplácať aj naďalej do 31. 8. 2026.