Budete mať v triede žiaka cudzinca?

27.09.2021
Vzdelávanie a výchova

Cudzinci v bežnej triede. Neovládajú náš jazyk, napriek tomu sa od učiteľov očakáva, že ich budú učiť v triede s ďalšími dvadsiatimi deťmi. Ako túto náročnú výzvu zvládnuť?

zdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 146) s účinnosťou od 1. septembra 2008. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.

Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečujú jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.

Riaditeľ školy po zistení úrovne doterajšieho vzdelania dieťaťa, ako aj jeho ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov zaradí žiaka do príslušného ročníka. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.

Následne riaditeľ školy v prípade potreby dieťaťa zabezpečí pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka.

Prvá etapa jazykového kurzu sa realizuje v dĺžke dvoch  mesiacov, na  ktorú  nadväzuje druhá etapa v trvaní päť mesiacov. V priebehu realizácie kurzov sa mení základný prístup k vyučovaniu: od preferencie čítania s porozumením a ústneho vyjadrovania sa neskôr dôraz presúva k zručnostiam, ktoré vychádzajú z písomnej podoby jazyka, k čítaniu a písomnému vyjadrovaniu.

A hoci už v roku 2005 vznikla v Bratislave nezávislá mimovládna organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktorá sa zameriava predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny, pomoc pre učiteľov v podobe príručky pre vzdelávania žiakov cudzincov na Slovensku chýbala. Až doteraz.

Na začiatku nového školského roka vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE príručka pre učiteľov na 1. stupni základných škôl s názvom Cudzinec v mojej triede, ktorá je využiteľná aj v materskej škole pri vzdelávaní predškolákov.

 

Zdroj: Raabe/EXPOL Pedagogika

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte