Podporme záujem žiakov o históriu

23.07.2020
Vzdelávanie a výchova

Prvý ročník súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl si kladie za cieľ zvýšiť záujem o nedávnu históriu medzi žiakmi a študentmi základných a stredných škôl.

Lepšie pochopenie nedávnej histórie má prispieť k zveľadeniu schopností mladých ľudí, ako napr. kritického myslenia a práce s informáciami, a tak viesť mladú generáciu k hlbšiemu porozumeniu významných spoločenských tém a orientovaniu sa v súčasnej situácii,“ približuje Katrína Csabayová. dôvody, ktoré viedli organizátorov k vytvoreniu súťaže pre žiakov s názvom „Naša nedávna história: Druhá svetová vojna“.

Klub 89 preto iniciuje, v spolupráci s odborným tímom pedagógov, projekt súťaže prác o nedávnej histórii, ktorých tvorcami budú žiaci a študenti za aktívnej podpory a pomoci zo strany svojich učiteľov. Súťaž je venovaná pamiatke profesora Jána Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992.

Cieľ súťaže:

 • pripomenutie si výročia druhej svetovej vojny,
 • podporovať žiakov, študentov a učiteľov v štúdiu novodobej histórie,
 • podporovať učiteľov vo vedení žiakov pri spracovaní týchto poznatkov originálnym spôsobom podľa svojich individuálnych možností a schopností.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:

Občianske združenie KLUB 89 je organizácia združujúca významné osobnosti Novembra 1989. Jej členmi sú aj ľudia, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je, na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať hodnoty a ideály Nežnej revolúcie. Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu, ktorej chcú členovia klubu sprostredkovávať svedectvá o novodobej histórii nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89 ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami presahujúcimi hranice Slovenska. Každý rok bude súťaž venovaná historickej udalosti, ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila našu históriu. Tento ročník súťaže Naša nedávna história nesie názov – Druhá svetová vojna

Dôležité termíny:

a/ prihlásenie do súťaže - 31.5.2020

b/ odovzdanie prihlásených prác - 2.10.2020

Kontakty:

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Katarínu Csabayovú na katarina.klub89@gmail.com.

Zdroj: Klub 89

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte