Politiky inkluzívneho vzdelávania indikuje stratégia integrácie Rómov

25.04.2018
Vzdelávanie a výchova

Kroky Ministerstva školstva v oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa odvíjajú od schválenej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

Kroky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa odvíjajú od schválenej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Pripomína to tlačový odbor ministerstva v reakcii na vyhlásenie mimovládnych organizácií, že školský rezort v oblasti vzdelávania rómskych detí fatálne zlyháva a nemá žiadny reálny plán, ako situáciu riešiť.

Kritika mimovládnych organizácií sa odvíja od ich monitorovacej správy o implementovaní opatrení národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku. V tomto dokumente pre Európsku komisiu (EK) zástupcovia MVO okrem iného upozorňujú, že sa Slovensko neinšpiruje susednými krajinami, ktoré prijali v oblasti špeciálneho školstva či vzdelávania v rannom detstve zásadné reformy.

Rezort školstva pripomína, že cieľom opatrení strategického dokumentu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ale aj základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania s osobitným dôrazom na odstránenie segregácie v školách, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a zabezpečiť úspešný prechod zo školy do zamestnania. "Zároveň realizovať také politiky, ktoré budú odstraňovať rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov a ostatnej populácie. MŠVVaŠ v súvislosti s týmto dokumentom vypracoval materiál Návrh krokov na koncepčné riešenie podpory mechanizmu doplnenia základného vzdelania," dodáva tlačový odbor rezortu a pripomína, že celkový objem prostriedkov určených na skvalitnenie podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách bol v roku 2017 vo výške 7.341.350 eur.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte