Prebehlo prvé medzinárodné stretnutie LEADERSHIP ACADEMY

07.10.2022
Vzdelávanie a výchova

V súčasnosti je postavenie a kompetencie riaditeľov škôl zamerané na široký okruh povinností, ktoré musia v rámci svojej pozície realizovať. Sú preťažovaní nielen širokým spektrom úloh, ale aj neustále meniacimi sa podmienkami v čase krízy. Skúsenosti ukazujú, že školy, na ktorých funguje zdieľané riadenie, úlohy a kompetencie sú primerane distribuované na zamestnancov, sú flexibilnejšie v reakcii na nové podnety a rýchlo meniace sa podmienky. To znamená, že organizácie, ktoré sú spravované prostredníctvom modelu participatívneho riadenia, dokážu viac profitovať z agility, inovácií a spolupráce na rozdiel od organizácií riadených autokraticky.

Na dosiahnutie tohto stavu od 1. mája 2022 odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v partnerstve so šiestimi partnermi z troch krajín začali realizovať medzinárodný projekt LEADERSHIP ACADEMY. Projekt LEADERSHIP ACADEMY sa zameriava hlavne na podporu riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl v oblasti riadenia a vytvárania spolupracujúceho prostredia vo vnútri školy.

Cieľom projektu je vypracovať inovatívny prístup k riešeniu potrieb riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl prostredníctvom využitia participatívnych prístupov, koučovania a distribuovaných postupov vedenia, ako aj zvýšenia ich efektívnosti v prospech školskej komunity, a teda prispieť k modernejšiemu, dynamickejšiemu, angažovanejšiemu a profesionálnejšiemu prostrediu vo vnútri školy. Projekt LEADERSHIP ACADEMY podporí riaditeľov škôl, aby boli pripravení integrovať osvedčené postupy a nové metódy do každodenných činností a aby boli tak otvorení synergiám s organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach.

 

O čo v projekte ide?

• O kombináciu rôznych metód, aby sa zabezpečilo, že dnešný riaditeľ dokáže úspešne prekonať krízu, vyrovnať sa so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.

• O vypracovanie inovatívneho prístupu k riešeniu potrieb vedúcich zamestnancov prostredníctvom využitia participatívnych prístupov, koučovania a postupov distribuovaného vedenia, ako aj zvýšenie ich efektívnosti v prospech školskej komunity.

• O zlepšenie riadiacich kompetencií riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl.

 

Aké sú plánované výstupy projektu?

– Leadership Academy príručka – metodické usmernenie pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl v podmienkach „VUCA“ (Volantility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) so zameraním na témy, ako: efektívne štýly vedenia, krízový manažment, odolnosť, riadenie zmien, delegovanie, motivácia, komunikácia atď.

– Leadership Academy – platforma online bude obsahovať elektronické knihy a informácie o manažovaní; príklady osvedčených postupov v oblasti vedenia škôl a prípadové štúdie z projektu; databázu koučov, z ktorých si môže vedenie školy vybrať s cieľom udržať transformačnú zmenu v aplikovaných postupoch vedenia.

– Leadership Academy – metodika profesijných kruhov – metodika na vytváranie a vedenie štruktúrovaných kruhov profesijného rozvoja pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl, ktoré budú moderovať koučovia a počas ktorých sa riaditelia škôl podelia o svoje každodenné výzvy a budú o nich diskutovať v súvislosti s vedením, na základe ktorých sa vytvára proces vzájomného učenia.

 

Aký je cieľ projektu?

Naše úsilie sa sústredí na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude zahŕňať všetky tri výstupy projektov. Spolupráca medzi základnými školami, vzdelávacími inštitúciami a vydavateľstvom prispeje nielen k vysokej kvalite výstupov, ale tiež zabezpečí, aby cieľovým skupinám boli poskytnuté zdroje, ktoré sú vo veľkej miere testované a vyhodnocované, aby sa zabezpečila maximálna uplatniteľnosť, užitočnosť a potenciál ďalšieho využívania.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte