Školstvo: Školy môžu zaradiť do vyučovania rôzne netradičné vyučovacie predmety

08.09.2022
Vzdelávanie a výchova

Školy si pripravujú svoje školské vzdelávacie programy podľa svojich potrieb, pričom vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu.

Do vyučovania môžu zaradiť rôzne netradičné vyučovacie predmety. Túto možnosť im dávajú voliteľné (disponibilné) hodiny určené v rámcových učebných plánoch. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V kompetencii škôl je zaradiť do vyučovania aj netradičné vyučovacie predmety, ktoré štátny vzdelávací program priamo nedefinuje. Pri ich tvorbe sa môžu školy inšpirovať učebnými osnovami, ktoré Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil na svojej stránke.

"Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania," uviedol rezort školstva. Je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu.

V súčasnosti sa pripravuje nový štátny vzdelávací program pre základné školy. "Ciele a obsah vzdelávania tu budú vymedzené v rámci logicky usporiadaných a vyvážených vzdelávacích oblastí s indikatívnou väzbou na odbory a predmety, ktoré si na základe rámcového učebného plánu zaraďuje do svojho učebného plánu škola," priblížili z ministerstva školstva. Ide o vzdelávacie oblasti: jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a príroda, umenie a kultúra, človek a svet práce, matematika a práca s informáciami, zdravie a pohyb.

 

Zdroj: dnes24.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte