Vplyv pandémie COVID-19 na pohybovú aktivitu detí

22.11.2022
Vzdelávanie a výchova

Pandémia zasiahla všetky oblasti spoločenského života, pričom zásadné zmeny nastali aj vo výchove a vzdelávaní. Deti sa ocitli z jedného dňa na druhý vo forme dištančného vzdelávania, na čo neboli ani deti, ani ich rodičia pripravení. Rovnako samotní učitelia, z ktorých mnohí nepoužívali nástroje na dištančné vzdelávanie, sa museli vo veľmi krátkom čase prispôsobiť. Ako sa pandémia podpísala pod športovú výchovu a pohybové aktivity detí?

Je dôležité si uvedomiť, že pre stále viac detí je telesná a športová výchova často jedinou pravidelnou pohybovou aktivitou, a preto jej nedostatok alebo nerealizácia môže mať významný vplyv na pohybovú inaktivitu.  Národné asociácie učiteľov telesnej výchovy sú v mnohých krajinách Európy dôležitým partnerom pri konzultovaní zmien v oblasti telesnej výchovy a športu, ako i kritickým článkom v prípade, že vláda danej krajiny realizuje rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s touto stavovskou organizáciou. Na Slovensku zastrešovalo túto oblasť Združenie učiteľov telesnej a športovej výchovy (ZUTŠV), ktoré je v súčasnosti v procese reorganizácie. Jedna z otázok prieskumu preto smerovala k tomu, či boli rozhodnutia vlád konzultované so zástupcami týchto organizácií. Vyjadrenia respondentov z 31 krajín naznačili, že v 74,4 % vláda s týmito organizáciami nespolupracovala.

Európska asociácia učiteľov telesnej výchovy (EUPEA) prezentovala na svojej webovej stránke prvé výsledky prieskumu, ktorý realizovala v júni 2020. Na prieskume sa zúčastnilo 31 krajín Európy a spolu 39 respondentov zastupujúcich tieto krajiny (EUPEA, 2020). V prípade, že sa vyučovanie realizovalo, ale hodiny telesnej výchovy boli zrušené, zisťovali sa ďalšie dôvody zrušenia týchto hodín alebo obmedzenia výučby v prípade, že školy zostali otvorené:

• viac ako 60 % respondentov uvádzalo ako dôvod obmedzení pre realizáciu telesnej a športovej výchovy dodržanie odstupov pri cvičení (social distancing),

• rovnaký počet respondentov uvádzal ako dôvod reštrikcií TŠV veľký počet žiakov v triede,

• presne 60 % respondentov uvádzalo ako dôvod fyzický kontakt na hodinách TŠV,

• viac ako 50 % respondentov uvádzalo odporúčania pre realizáciu TŠV v exteriéri,

• 48 % respondentov uviedlo reštrikcie v realizovaných aktivitách na TŠV,

• 40 % respondentov uvádzalo nevyhnutnosť dezinfekcie náčinia a náradia,

• rovnako 40 % respondentov uviedlo zákaz používania šatní,

• 27 % respondentov uviedlo podmienku nosenia rúšok v prípade učiteľov,

• 13 % respondentov uviedlo podmienku nosenia rúšok v prípade žiakov.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte