Výsledky slovenských 15-ročných žiakov v meraní PISA 2022

05.12.2023
Vzdelávanie a výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejňujú 5. decembra 2023 výsledky na Slovensku už v poradí siedmeho cyklu medzinárodnej štúdie OECD PISA 2022. Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov na všetkých druhoch škôl sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola matematická gramotnosť.

VÝZNAMNÉ ZISTENIA PISA 2022

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie (PISA 2018), kedy sa slovenskí žiaci v matematike zaradili svojím výkonom do priemeru krajín OECD, v aktuálnom cykle merania (PISA 2022) sa skóre 15-ročných žiakov na Slovensku svojimi hodnotami pohybuje pod priemerom krajín OECD. Podobný výsledok môžeme konštatovať aj v ostatných dvoch sledovaných oblastiach. V čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcich cykloch, pod priemerom krajín OECD. Je dôležité pripomenúť, že cyklus PISA 2022 sa realizoval počas pandémie COVID-19, čo do značnej miery ovplyvnilo zber údajov nielen na Slovensku, ale platí to pre všetky krajiny, ktoré sa na meraní PISA 2022 zúčastnili.

Rovnako ako v predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2022 bol zaznamenaný výrazný percentuálny podiel slovenských 15-ročných žiakov v tzv. rizikovej skupine (teda žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností a vedomostí v danej oblasti), a to vo všetkých troch sledovaných oblastiach. V porovnaní s výsledkami posledného zverejneného cyklu PISA 2018 sa percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine v PISA 2022 u slovenských žiakov zvýšil – v matematike o 8,2 percentuálnych bodov, v čítaní o 4 percentuálne body a v prírodných vedách o 1,4 percentuálneho bodu. V prípade matematickej a čitateľskej gramotnosti je rozdiel štatisticky významný. V prípade prírodných vied bol percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine porovnateľný s rokom 2018. Percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí dosiahli najvyšší výkon, je v matematickej gramotnosti na úrovni 7,3 %. V porovnaní s rokom 2018 (podiel slovenských žiakov s výkonom na najvyššej úrovni bol 10,7 %) ide o signifikantne nižšiu hodnotu. V ostatných dvoch oblastiach – čitateľská a prírodovedná gramotnosť – taktiež došlo k zmenám v počte žiakov dosahujúcich najvyššiu úroveň gramotnosti. Percentuálny podiel žiakov sa v oblasti čitateľskej gramotnosti znížil zo 4,6 % v roku 2018 na 3,4 % v roku 2022 (rozdiel je signifikantný) a v oblasti prírodovednej gramotnosti sa zvýšil z 3,7 % v roku 2018 na 4,3 % v roku 2022 (rozdiel nie je signifikantný, teda je na rovnakej úrovni ako v roku 2018).

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte