Webináre pre učiteľov aj v novembri!

22.10.2020
Vzdelávanie a výchova

Aj v prvý novembrový týždeň sa môžu učitelia prihlasovať na bezplatné webináre. Tentokrát sme pripravili štyri témy.

Všetky doteraz zrealizované webináre pre učiteľov si môžete pozrieť tu:

www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

Linky na prihlasovanie na nové webináre nájdete nižšie.

 

POZOR ! ZMENA TERMÍNU !

Webinár: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO!

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl.

Náhradný webinár budeme organizovať v termíne – 2.11.2020 v pondelok o 17.00 hod.

Letorka: Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátorka pre 1. stupeň,  aktívne pracujúca na Základnej škole v Bratislave

Obsah webinára:

 1. Motivovať deti k čítaniu pre radosť a zároveň rozumieť čítanému textu sa môže javiť v súčasnej počítačovej dobe, ako neatraktívna, zložitá cesta, pritom čítanie s porozumením potrebujeme v každodennom živote. Ponúkneme vám návod ako rozlúsknuť tento „oriešok“  s využitím toho, čo je pre deti najtypickejšie - hra a súťaž.
 2. Povieme si o tom, prečo je  dôležitá  čitateľská gramotnosť detí, ako súvisí schopnosť dobre porozumieť písanému textu so schopnosťou komunikovať a fungovať v praktickom každodennom živote.
 3. Ukážeme si možnosti, ako zatraktívniť vyučovací proces. Praktická ukážka, ako sa dá ľahko a efektívne zakomponovať  čitateľská  súťaž  Čitateľský oriešok do vyučovacieho procesu.
 4. Informácie o doplnkových materiáloch, ktoré motivujú deti a rozvíjajú nielen ich  čitateľské kompetencie ale aj  kritické myslenie, tvorivosť a záujem o Informácie.
 5. Ukážky práce s textom a pracovným zošitom Tajomstvá sveta

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre špeciálnych pedagógov, asistentov, pre rodičov, ale aj pre každého angažovaného človeka, ktorého zaujíma úroveň a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich detí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Webinár  ( 27.10.2020) s názvom " Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO!" je ZRUŠENÝ z dôvodu zdravotných problémov pani lektorky.

Webinár: Kariérový poradca v škole, zoznámte sa...

O tom, aké má kariérový poradca v škole postavenie , kompetencie, základný úväzok a možnosti profesijného rozvoja

Dátum: 3. november (utorok) 2020, 17:00 hodina

Lektorka: JUDr. Ivana Salinková, vedúca oddelenia špecializovaných činností odboru školstva, Okresného úradu Trenčín

Obsah webinára:

 • Oboznámenie sa s právnou úpravou kariérového poradcu v škole.
 • Vysvetlíme si pracovnú činnosť kariérového poradcu v škole.
 • Povieme si o týždennom pracovnom čase a základnom úväzku.
 • Viete, aké sú predpoklady výkonu pracovnej činnosti kariérového poradcu v škole (kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka)?
 • A spomenieme aj profesijný rozvoj (profesijný štandard, kompetencie, plán profesijného rozvoja)...

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia základných škôl, stredných škôl, odborní zamestnanci CPPPa P, zamestnanci odborov školstva okresných úradov

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Webinár: Učíme etiku prvákov a druhákov

O tom, prečo je vyučovací predmet etická výchova  mimoriadne dôležitý a prečo by rozhodne nemal byť len okrajovým predmetom.

Dátum: 4. november (streda) 2020, 17:00 hodina

Lektorka: PaedDr. Mária Kubovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Budmerice

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, ako môže učiteľ na prvom stupni ZŠ klásť dôraz predovšetkým na rozvíjanie sociálnej a emocionálnej stránky osobnosti žiakov.
 • Hovoriť budeme o tom, ako práve etická výchova v škole môže utvárať postoje detí, hodnotovú orientáciu, vzťah k sebe i k ostatným rovesníkom, k svojej rodine, škole...
 • Nezabudneme ani na fakt, že v tomto veku potrebujú deti svieže a pestré zadania úloh a rozmanité aktivity, či prácu s textom, ktorá ich v budovaní správnych postojov podporí.
 • Prinesieme vám ukážky konkrétnych učebných pomôcok pre žiakov a tiež metodických príručiek pre učiteľov, ktoré umožňujú vysokú variabilitu prístupov: striedajú, menia a upravujú sa podľa veku žiakov, resp. dosiahnutej úrovne poznávacích schopností.
 • Získate námety na vzdelávanie na 1. stupni ZŠ.
 • Ponúkneme vám inšpirácie, ako organizovať vyučovacie hodiny a ako jednotlivé témy zaradiť do TVVP.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia pre primárne vzdelávanie – učitelia na prvom stupni ZŠ

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Webinár: Ako oTESTOVAŤ piatakov z matematiky?

O tom, ako s piatakmi precvičovať naučené učivo z matematiky.

Dátum: 5. november (štvrtok) 2020, 17:00 hodina

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Obsah webinára:

 • Povieme si čo-to o tom, v čom je 5. ročník ZŠ prelomový a kde sú úskalia prechodu na druhý stupeň v tak dôležitom vyučovacom predmete, akým je práve matematika.
 • Zdôrazníme, že hlavne v aktuálnej situácii, keď uplynulý školský rok z dôvodu pandémie Covid-19 skončil veľmi neštandardne, je dôležité odmerať úroveň vedomostí žiaka v jednotlivých oblastiach.
 • Ukážeme si, ako môžu byť pracovné zošity so zmiešanými aj tematickými testami nápomocné v domácej príprave žiakov na hodinu, aj počas práce na vyučovaní.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia matematiky ZŠ a 8-ročných gymnázií

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Zdroj: Raabe Slovensko a Expol Pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte