Žiaci sa budú povinne učiť o dôležitej téme

10.08.2022
Vzdelávanie a výchova

Po zmene obsahu vzdelávania sa zameria viac na ochranu životného prostredia.
Mnoho učiteľov sa tejto oblasti venuje už roky.

Každý rok pripravujú niekoľko projektov. Tie pomáhajú žiakom dbať na ochranu životného prostredia a uvedomiť si klimatické zmeny. Na Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave je environmentálna výchova prierezovou témou vo všetkých ročníkoch a predmetoch. „V treťom a deviatom ročníku máme aj samostatný predmet ekológia,“ pochválil sa riaditeľ Gabriel Kalna.

Jeho vzdelávacia inštitúcia má envirotémy v osnovách už 13 rokov. Bola zároveň prvou na Slovensku, ktorá vyučovala environmentálnu výchovu ako samostatný predmet. V súčasnosti nejde vôbec o ojedinelý jav. O ochrane životného prostredia učia školy žiakov už roky.Nie je to novinka

Rezort školstva ohlásil, že po kurikulárnej reforme bude environmentálna výchova povinnou súčasťou vzdelávacieho obsahu. Bude sa vyučovať v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Zažívame najväčšie sucho za posledné roky, ubúdajú zásoby neobnoviteľných zdrojov a zhoršuje sa celkový stav životného prostredia. Sú to celosvetové výzvy, na ktoré by mali reagovať aj najmenší. Preto chce ministerstvo zelené témy ukotviť v nových osnovách.

Podľa riaditeľky Základnej školy v Rohožníku Marty Pfeilerovej nejde o žiadnu novinku. „Je to povinné od roku 2008. Už vtedy sme zaviedli samostatný predmet,“ reagovala.

Vtedy ministerstvo zaradilo oblasť do Štátneho vzdelávacieho programu ako prierezovú tému. Rovnako tam patrí aj finančná gramotnosť, mediálna, multikultúrna a dopravná výchova. „Je na rozhodnutí školy, akou formou ju do školského vzdelávacieho programu zapracuje a následne vyučuje,“ spresnil odbor komunikácie. Každá trieda má určitý počet disponibilných hodín. Piataci a šiestaci v Rohožníku majú v rámci nich v rozvrhu každý týždeň environmentálnu výchovu. Na prvom stupni ju preberajú ako prierezovú tému. Ide o jednu z kľúčových oblastí, ktorým sa inštitúcia venuje. „V triedach aj na chodbách máme tašky na odpad už roky a triedime,“ reagovala Pfeilerová.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte