95 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
dagomaro
kvalifikacne predpoklady

Dobry den p. Pavlikova
viete mi poradit, prosim, kto na min.skolstva sa vie vyjadrit ku kvalifikacnym predpokladom ? ( kam mam adresovat dotaz )
Mam maturitu z vychovavatelstva a ucitelstva pre ms a VS 1. stupna v programe predskolska a elementarna pedagogika.
Budem podla Vas akceptovana ako kvalifikovany specialny pedagog, ak si urobim nadstavbove studium v odbore specialna pedagogika na strednej skole ukoncene absolventskou skuskou ?

Dakujem
Dagmar Luknar

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Svoju žiadosť o posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov nemusíte adresovať na konkrétneho referenta ministerstva školstva. Stačí všeobecne, oni si to tam už doručia na správne miesto. Ak dovolíte vyjadrím sa aj ja. Kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Základným predpokladom na uvedenú činnosť je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ani vyhláška s iným stupňom vzdelania neuvažuje. Vysokoškolské štúdium prvého stupňa a stredoškolské nadstavbové štúdium v žiadnom prípade nie je dostačujúce ako kvalifikačný predpoklad na činnosť školského špeciálneho pedagóga.

Mikušinec Grmanová
Rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky

Som školská logopédka s VŠ - aprobácia škol.logopéd, učiteľ 1.stup ,ktorá pôsobí v CPPPaP. Počas prvých rokov som si urobila 1. kvalifik. skúšku a neskôr som pracovala v ZŠ v príp. ročníku pre deti s NKS, kde som si urobila 2.atestáciu. V CPPPaP mi ju neuznali nakoľko som si ju robila ako pedagogický zamestnanenc a v CPPPaP som ako odborný zamestnanec. Mám si dorobiť opätovne 2.atestáciu ako odborný?
V mojej kompetencii je dg. logopedických vecí, ale aj VPU, chcela by som si spraviť rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky - nie bakalárske, len rozširujúce. Bývam v okolí ZV a mám doma 5detí, takže dochádzať do Prešova či BA je pre mňa ďaleko. Viete mi prosím niekto poradiť kam by som sa mohla prihlásiť?

Henrietta
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavliková, prosím do akej platovej triedy mám byť zaradená ak pracujem ako pg. asistentka v MŠ. Mám ukončené učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej pripravy- Bc. A strednú pg. školu - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Adaptačné ukončené.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Vy spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta podľa uvedenej prílohy, oddiel B, bod 6, písm. a), ktorý nás odporučí na prílohu č. 2, oddiel B, 45 bod, kde je uvedené učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Ďalšie vzdelávanie sa nevyžaduje. Patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy,

evals
Dotaz

Dobrý deň.

Som hutnícka inžinierka s ukončeným 1. ročníkom pomaturitného kvalifikačného štúdia večernou formou v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre ŠKD.
Pracovala som 10 mesiacov v Centre voľného času, kde som 07.03.2022 úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Môžem byť zamestnaná na ZŠ ako pedagogická asistentka na 1. stupni ?
Spĺňam kvalifikačné požiadavky pre toto pracovné zaradenie ?
Do akej platovej tarify môžem byť zaradená?
Ak podpíšem pracovnú zmluvu so ZŠ až k 06.09.2022 bude sa na mňa vzťahovať jednorázový príspevok 500€ ?

Ďakujem.

S pozdravom,

Evals

mvojcinakova
Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie anglického jazyka

Dobrý deň pani Pavlíková. Mám na Vás otázku ohľadom kvalifikácie vyučovania anglického jazyka na prvom a druhom stupni ZŠ. Mám vyštudovanú vysokú školu v Ružomberku, Pedagogickú fakultu, odbor Učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie. Učím na základnej škole náboženstvo a biológiu a rada by som si doplnila kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka . Preto by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť, akým spôsobom je pre mňa výhodnejšie doplniť kvalifikáciu: urobiť si štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka alebo rozširujúcim štúdiom na vysokej škole ( učiteľstvo anglického jazyka a literatúry) Ďakujem Vám za informáciu Golisová

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie cudzích jazykov na základnej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. a III. časť. Pozrite si to a podľa toho, čo je uvedené pri Vašom vzdelaní, vyberte vzdelávanie. Učiteľstvo a štátna jazyková skúška tam uvedená nie je, tak štátnu jazykovú skúšku si nerobte. Rozširujúce štúdium by bolo asi najvhodnejšie.

Veronika Flachb...
Zaradenie pedagogického asistenta do platovej triedy

Dobrý deň,

chcem sa opýtať do akej platovej triedy mám zaradiť pedagogického asistenta v materskej škole, keď má ukončené nasledovné vzdelanie:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technológia spracovania poľnohospodárskych produktov, 2. stupeň VŠ, 2001
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Doplňujúce pedagogické štúdium, zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov

Zamestnanec už pracoval v školstve ako učiteľ odborných predmetov, čiže má adaptačné. Zároveň si robí externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - 2. ročník a teraz nastupuje na vysokú školu UK v BA - Pedagogická fakulta - študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program - špeciálna pedagogika pre učiteľov (pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých).

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta do platovej triedy

Váš pedagogický asistent je nekvalifikovaný. Po ukončení externého pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo bude kvalifikovaný. S ohľadom na všetky ostatné vzdelania, ktoré sú iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6, ho zaradíte do 6. platovej triedy.

Ivana Jandurová
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavliková,

chcela by som sa uistiť o správnosti postupu: učiteľka MŠ zaradená do adaptačného procesu má SŠ Hotelovú akadémiu, I stupeň VŠ má v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Zaradili sme ju do 5 platovej triedy (VŠ I. stupňa - začínajúci pedagóg). Teraz ukončila VŠ II stupeň - študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy., stále je v adaptačnom procese.
Žiada o preradenie do 6 na základe ukončeného vzdelania II stupňa VŠ.
Kvalifikovaná je na základe I stupňa VŠ, dokončenie II stupňa v inom ako požadovanom odbore jej triedu nezvyšuje. Je moje uvažovanie správne?
Vopred vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

Nepíšete konkrétne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ak je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1 diel, I. časť, tak je Vaše uvažovanie správne.

simca245
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, mám vyštudovanú SŠ v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo v MŠ ukončené s maturitou. Následne som si VŠ I. stupňa spravila v odbore "Sociálne služby a poradenstvo" po úspešnom ukončení som prestúpila na VŠ II. stupňa kde som študovala odbor "Sociálna práca." Po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpila do MŠ ako začínajúci učiteľ a následne som ukončila aj adaptačné vzdelávanie a zaradili ma ako samostatného pedagogického zamestnanca. Aká platová trieda mi nálež?

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe uvedeného vzdelania Vám patrí 6. platová trieda.

Viera Vargová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer prajem, v roku 2008 som ukončila VŠ v obore učiteľstvo vseobecnovzdelavacich predmetov pre II. Stupeň ZŠ, v roku 2018 som úkoncila strednú odbornú pedagogickú školu. Do MŠ som nastúpila v roku 2016 ako začínajúci pedagogický učiteľ. V roku 2017 som ukončila adaptácne vzdelávanie začínajúceho učiteľa a stala sa so mňa samostatný učiteľ. Moja otázka znie do akej platovej triedy patrím. Lebo stále som zaradená do 6 platovej triedy. Ďakujem pekne za odpoveď s pozdravom Vargova

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného odborného vzdelania, čomu zodpovedá 5. platová trieda. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť, Vás správne zaradili do 6. platovej triedy.

Veronika Kriskova
Kvalifikácia/Platová trieda

Dobrý deň,
od septembra by som mala nastúpiť do MŠ ako pedagogický asistent. Mám pedagogické vzdelanie - I. stupeň VŠ v odbore majster odbornej výchovy. Som kvalifikovaná na prácu pedagogického asistenta, alebo si budem musieť v budúcnosti doplniť vzdelanie? Tiež sa chcem informovať na platovú triedu. Mala by som byť zaradená do 4. platovej triedy ako začínajúci asistent v období prvých dvoch mesiacoch - do ukončenia adaptaptačného vzdelávania. Po tomto období by som mala byť preradená do vyššej platovej triedy?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia/Platová trieda

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Tam si musíte pozrieť , či je tam Vaše vzdelanie uvedené a na základe toho zistíte, či ste kvalifikovaná alebo si musíte doplniť rozširujúci modul DPŠ pre kategóriu pedagogický asistent. Ak by ste boli kvalifikovaná, tak počas adaptačného vzdelávania by ste boli zaradená v 5. platovej triede. Dovolím si upozorniť, že adaptačné vzdelávanie netrvá 2 mesiace, ale spravidla rok.

Dominika Dobroňová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer,
chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak mám strednú školu gymnázium, Bc, predškolsku a elementarnu pedagogiku a Mgr. mám primárne vzdelávanie. Som ako začínajúca učiteľka v MŠ.
Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. .z, príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Z Vašej otázky neviem určiť, či spĺňate vzdelanie podľa bodu 1. alebo bodu 3, prípadne iného.

Miroslava Krivo...
Asistent učiteľa

Dobrý deň do akej platovej triedy by som mala byť zaradená ak mám vyštudovanú vysokú školu odbor sociálna práca (5rokov, Mgr.) A táto škola ponúkala možnosť urobiť si doplnkové pedagogické štúdium 2roky, čiže som si ho na tejto škole urobila.Teraz pracujem na základnej škole ako asistent učiteľa prvý mesiac a podpisovala som ,že patrím do 5.platovej triedy...nemala by som patriť do 6.platovej triedy? Ďakujem

Diana 017
Platova trieda asistenta

Dobrý večer, tiež mam podobný problém. Mám vyštudovanú Mgr. masmediálne štúdia a k tomu dorobene DPŠ , ktore som si robila zaroven s Mgr. pred troma rokmi. Pracujem ako asistentka učiteľa a p. riaditeľka mi povedala, že si musím dorobiť DPŠ na asistenta podľa nejakej novej vyhlášky 1/2020. Inak padnem naspäť do 5.platovej triedy. Prosim Vás čo potom znamená to moje DPŠ ktoré som si robila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ďakujem Vam za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda asistenta

Ak máte vyštudovanú Mgr. masmediálne štúdia a k tomu dorobene DPŠ, tak ste kvalifikovaná na vyučovanie Vašich štátnicových predmetov. Máte to aj na vysvedčení napísané. Ak chcete byť kvalifikovaný pedagogický asistent, musíte absolvovať rozširujúci modul DPŠ, ktorým získate pedagogickú spôsobilosť na pracovnú činnosť pedagogického asistenta. Nejaká nová vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorá určuje kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov je účinná od 1. 1. 2020.

Mirka Suchánová
Posun v platovej triede

Dobrý deň,
chcem sa spýtať - pracujem ako vychovávateľka v ŠKD 5 rokov, mám vyštudovanú strednú pdg školu odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, študujem na VŠ odbor predškolská a elementárna pedagogika-po dosiahnutí bc. mi bude uznaný posun do 6. platovej triedy? A takisto Mgr. v odbore primárne vzdelávanie do 7. platovej triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Posun v platovej triede

Po absolvovaní Vami uvedených vzdelaní, bude Vám to zohľadnené v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1, príloha č. 3 ako plnenie kvalifikačných predpokladov a budete zaradená do 6. a po magisterskom vzdelaní do 7. platovej triedy.

peterdrobnak
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Dobrý deň prajem. Chcem sa opýtať ohľadom zaradenia zástupcu riaditeľa školy. Pracuje v špeciálnom školstve v odbornom učilišti 38 rokov, má II stupeň VŠ, rozširujúce štúdium na VŠ, I. atestáciu pre majstra odbornej výchovy a v roku 2012 vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Pracovala ako majsterka, učiteľka a teraz robí zástupcu riad. školy. Je zaradená v triede 7 viac ako 5 rokov - ako samostatný pedagogický zamestnanec. Chcem sa opýtať či nemôže byť zaradená do kariérového stupňa ped. zamestnanec s prvou atestáciou podľa &30 ods.1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z.z..
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Vo Vašej otázke chýbajú dátumy ukončenia jednotlivých štúdií. Má vykonanú prvú atestáciu aj rigoróznu skúšku a je zaradená v 7. platovej triede. Do 1. 1. 2021 zástupca riaditeľ školy musel mať uznanú prvú atestáciu. Aj keď je zástupca riaditeľa školy (pre akú oblasť? ), je zaradená v konkrétnom kariérovom stupni. Neviem, čo mám brať do úvahy, ale niečo je v nesúlade. Skúste to nejako "poupratovať ". Všetko musí mať konkrétne dátumy, takto odhadom sa nedá odpovedať. Novela zákona č. 138/2019 Z. z. je účinná od 1. 1. 2022.

peterdrobnak
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Dobrý deň, ako zástupca riaditeľa Spojenej školy internátnej je od 1.9.2022. Je zaradená v 7. platovej triede, pracovná trieda dva,karierový stupeň: ako samostatný pedagogický zamestnanec.

Magisterské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené v r. 2010. Rigorózna skúška v odbore špeciálna pedagogika v r. 2012.Prvá atestácia pre MOV v r. 2017.
Ďakujem veľmi pekne

peterdrobnak
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Dobrý deň, ako zástupca riaditeľa Spojenej školy internátnej je od 1.9.2022. Je zaradená v 7. platovej triede, pracovná trieda dva,karierový stupeň: ako samostatný pedagogický zamestnanec.

Doplnkové štúdium špeciálnej a liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave r. 1986, magisterské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené v r. 2010. Rigorózna skúška v odbore špeciálna pedagogika v r. 2012.Prvá atestácia pre MOV v r. 2017.
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Stále nerozumiem. Je zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec, ale v ktorej kategórii. Prečo nemá uznanú atestáciu, keď zástupca riaditeľ školy ju musel mať. Skúste mi ešte doplniť a hlavne napíšte čo mám posúdiť.

peterdrobnak
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Dobrý deň,
Do 1.9.2022 bola zaradená v kategórii učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie. Ako zástupca riaditeľa Spojenej školy internátnej je od 1.9.2022 a Je zaradená v 7. platovej triede, pracovná trieda dva,karierový stupeň: ako samostatný pedagogický zamestnanec. Chcem sa opýtať či nemôže byť zaradená do kariérového stupňa ped. zamestnanec s prvou atestáciou podľa &30 ods.1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z.z..

Doplnkové štúdium špeciálnej a liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave r. 1986, magisterské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené v r. 2010. Rigorózna skúška v odbore špeciálna pedagogika v r. 2012.Prvá atestácia pre MOV v r. 2017.
Ďakujem veľmi pekne.

peterdrobnak
Zaradenie do platovej triedy zástupcu riaditeľa SŠI

Dobrý deň,
Do 1.9.2022 bola zaradená v kategórii učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie. Ako zástupca riaditeľa Spojenej školy internátnej je od 1.9.2022 a Je zaradená v 7. platovej triede, pracovná trieda dva,karierový stupeň: ako samostatný pedagogický zamestnanec. Chcem sa opýtať či nemôže byť zaradená do kariérového stupňa ped. zamestnanec s prvou atestáciou podľa &30 ods.1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z.z..

Doplnkové štúdium špeciálnej a liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave r. 1986, magisterské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené v r. 2010. Rigorózna skúška v odbore špeciálna pedagogika v r. 2012.Prvá atestácia pre MOV v r. 2017.
Ďakujem veľmi pekne.

bianka16
Učiteľ nad 65 rokov

Vážená p. Pavlíková
môžem s nekvalifikovaným učiteľom s výnimkou zo vzdelania - nad 65 rokov predlžiť pracovnú zmluvu? Platí mu tá výnimka aj po skončení pracovnej zmluvy zo zákona?
Ďakujem za odpoveď!

bianka16
Učiteľ nad 65 rokov

Vážená p. Pavlíková
môžem s nekvalifikovaným učiteľom s výnimkou zo vzdelania - nad 65 rokov predlžiť pracovnú zmluvu? Platí mu tá výnimka aj po skončení pracovnej zmluvy zo zákona?
Ďakujem za odpoveď!

Gabriela Leláková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcem sa spýtať do akej platovej triedy máme zaradiť vychovávateľku ŠKD, ak je absolventkou Fakulty umení v Košiciach a tento rok končí DPŠ na tejto škole. Vysokú školu ukončila v minulom šk. roku. Bude zaradená do 5.PT ako nekvalifikovaná a po ukončení adaptačného vzdelávania môže byť zaradená do 6.PT, alebo naďalej ostane v 5.PT?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Predpokladám, že ide o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa nikdy nezaraduje do 5. platovej triedy. Ak ste mu dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ, tak po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ho v súlade s § 83 ods. 4 zaradíte do 7. platovej triedy.

madiniatko1989
Platové zaradenie do triedy a stupňa asistent pedagóga

Dobrý deň,pracujem na 50% úväzok ako asistentka na ZŠ a na 50% úväzok ako sociálna pedagogička na tej istej ZŠ. Mám ukončené Mgr. v odbore sociálna práca, a minulý rok som skončila základný modul DPŠ na VŠ v Trnave štátnymi skúškami z pedagogiky a psychológie.V letnom semestri pokračujem v rozširujúcom modely na aistenta na VŠ. Do akej platovej triedy spadám a do akého platového stupňa? Zaradili ma do 5 triedy a do prvého stupňa na asistentovi. Mám dvojročnú prax. Tam sa neakceptujú štátnicové skúšky vôbec pri zaraďovaní na asistenta? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie do triedy a stupňa asistent pedagóga

Ak v zaradení pedagogický asistent ste menej ako štyri roky, plynie Vám lehota v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. na získanie kvalifikačného predpokladu. Ako začínajúci asistent máte byť zaradená do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. Vaša otázka je veľmi nepresná a neviem z nej vyčítať potrebné údaje k správnemu posúdeniu.

Dominika Deptová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň p. Pavlikova,
Vyštudovala som 2st. VŠ pedagogicka fakulta, odbor sociálna praca. Som bývala profesionálna športovkyňa (viac ako 7rokov najvyššia súťaž) pred nedávnom vyšiel zákon 128/2022 Z.z, ktorym sa dopĺňa zákon 138/2019. Chcela by sa opýtať do ktorej platovej triedy by som patrila po absolvovani DPŠ? Chcela by som učiť telesnú výchovu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Sisa27
Platová trieda

Dobrý deň. Chcem sa spýtať - Do akej platovej triedy budem zaradená, keby som chcela byť učiteľkou v MŠ. Momentálne pôsobím v MŠ ako asistentka. Mám vyštudovaný 2. stupeň VŠ pedagogického zamerania (Liečebná pedagogika). Mám ukončené adaptačné a som v 6. platovej triede. Táto trieda mi ostane aj keby som bola učiteľkou v MŠ alebo by som platovo klesla? Ďakujem za odpoveď a pekný deň!
S pozdravom

Maria Pavlikova
Platová trieda

S uvedeným vzdelaním budete nekvalifikovaná učiteľka materskej školy a zamestnávateľ je povinný dať Vám podmienku na splnenie kvalifikačného predpokladu. Zaradí Vás do 6. platovej triedy ako nekvalifikovanú učiteľku s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť.

Kristin Lukačovičová
Zatriedenie zamestnanca

Dobrý večer,

Potrebujem poradiť. Neviem do ktorej platovej tarify v ZUŠ patrím. Mám vyštudovanú súkromnú strednú školu umeleckého priemyslu v Žiline, Vysokú školu - Trnavská univerzita v Trnave - odbor dejiny a teória umenia a tiež som si na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity urobila doplňujuce pedagogické minimum. Ďakujem za radu :)

LP
Kvalifikácia vychovávateľa

Pekný večer, prosím o radu zaradenia do platovej triedy. Mám vyštudovanú VŠ, Mgr. odbor: učiteľstvo akademických predmetov filozofia a náboženská výchova a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.

Som kvalifikovaná na pozíciu vychovávateľka? A teda patrím do 7. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia vychovávateľa

Dobrý deň,
včera som odpovedala na rovnakú otázku aj s príslušným odkazom na vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Ste kvalifikovaná vychovávateľka a môžete byť zaradená do 7. platovej triedy, ak máte ukončené adaptačné vzdelávanie.

Stránky