5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Elen121.
Zaradenie učiteľa MŠ

Prosím o stanovisko.
Riaditeľka MŠ má bakalárske vzdelanie:
- v študijnom odbore : predškolská a elementárna pedagogika a v študijnom programe: predškolská a elementárna pedagogika (2015).
- Vzdelanie II. stupňa má v študijnom odbore : predškolská a elementárna pedagogika a v študijnom programe: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2017). Je to pedagogický zamestnanec s I. atestáciou.

Má byť zaradená v 7. platovej triede alebo v 8. platovej triede?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Vaša pani učiteľka - riaditeľka materskej školy spĺňa vzdelanie na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a to v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel I. časť 3. bod. Neuvádzate ku ktorému stupňu vzdelania, resp. v ktorom roku vykonala atestáciu, tak neviem posúdiť zaradenie do kariérového stupňa a k tomu prislúchajúcu platovú triedu.

Elen121.
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň,
Atestáciu mala vykonanú v roku 2015.
Ďakujem za odpoveď.

Elen121.
Zaradenie učiteľa MŠ

Ospravedlňujem sa, ekonómka nám povedala zlý rok. Atestácia bola v roku 2019.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Ak Vaša pani učiteľka vykonala atestáciu v roku 2019, t. j. po skončení vysokoškolského vzdelania a nadväzuje na toto vzdelanie a prácu učiteľky materskej školy, tak jej patrí zaradenie do 8. platovej triedy a do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou.