Všetky články

12688
08.09.2009

282/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 24. júna 2009

o stredných školách

viac
12687
08.09.2009

319/2008 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008

o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

viac
12686
08.09.2009

236/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 3. júna 2009

o školskom internáte

viac
12685
08.09.2009

231/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 3. júna 2009

o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách...

viac
12684
08.09.2009

291/2004 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2004,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov...

viac
12683
08.09.2009

471/2002 Z.z.
ZÁKON
z 9. júla 2002
o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

viac
12682
08.09.2009

575/2001 Z.z.
ZÁKON
z 12. decembra 2001
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy
Zmena: 575/2001 Z.z., 143/2002 Z.z....

viac
12681
08.09.2009

553/2001 Z.z.
ZÁKON
zo 6. decembra 2001
o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach
súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení...

viac

Stránky