4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Didi
Opäť kreditový príplatok

Dobrý deň, prosím vás ako je to s dobou vyplácania kreditového príplatku? Mám vyše 80kreditov, 12%príplatok, avšak platnosť kreditov 34 mi končila k 1.12.2018- viem, že platnosť platí natrvalo, avšak doba vyplácania je 7 rokov? Ak som z toho bola na materskej dovolenke 2 roky predlžuje sa doba vyplácania o dané obdobie? Musím opäť na kontinuálne vzdelávanie za účelom kreditového príplatku? Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Opäť kreditový príplatok

Platnosť kreditov Vám k 1. 12. 2018 neskončila, pretože je to tak ako uvádzate, že platnosť kreditov je natrvalo. A keďže je natrvalo, tak sa vypláca natrvalo aj kreditový príplatok. Natrvalo nie je sedem rokov. V súčasnosti je to takto ako píšem.

Lenka Malinová
nechcu mi uznat kredity

Dobrý deň,
pracujem v MŠ v Trenčíne, počas materskej dovolenky som si nazbierala kredity osvedčenia mam s dátumom 3 a 4 mesiac 2019. mam 30 kreditov a mesto mi ich nechce uznať pretože mesto vyhlásilo že môže ísť iba jedna učiteľka na jeden školský rok z jednej školy na vzdelávania a kedže som v ten rok nebola napísaná v pláne kontinuálneho vzdelávania tak mi kredity neuznajú. kam sa mám obrátiť aby mi kredity boli priznané?
Ďakujem
S pozdravom Lenka Malinová

Maria Pavlikova
Nechcú mi uznať kredity

Riaditeľ školy podľa § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. uzná pedagogickému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu. Ak riaditeľ školy neuzná kredity, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením. Proti neuznaniu kreditov riaditeľom školy môže pedagogický zamestnanec v súlade s § 47b ods. 1 uvedeného zákona podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov na okresný úrad v sídle kraja.