2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mária Pavolková
učiteľ na krúžku

Chcem sa opýtať, ak učiteľ vykonáva vedúceho krúžku má resp. musí s ním škola uzatvoriť dohodu o mimopracovnej činnosti, alebo môže tieto činnosti vykonávať v rámci ostatných činnosti, po skončení priamej vyučovacej povinnosti.

Maria Pavlikova
Učiteľ na krúžku

Ak učiteľ vykonáva vedúceho krúžku, má mať uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti alebo má mu byť poskytnutá odmena za túto činnosť. Uplatňuje sa spôsob, ktorý má škola upravený vo vnútornom predpise. Nejedná sa o ostatné činnosti, ktoré vykonáva učiteľ po skončení priamej vyučovacej povinnosti, ale je to iná činnosť,