11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Gabriel c
Zaradenie do platovej triedy
Ondriš
II. atest

Dňa 11.09.2019 som úspešne vykonal II. atestáciu podľa §50 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 12.09.2019 som zamestnávateľovi písomne oznámil úspešné vykonanie skúšky. Osvedčenie som doručil emailom 11.10.2019 a v tlačenej forme až 14.10.2019. Chcem sa opýtať, od akého dátumu mi patrí zvýšenie triedy?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Ondriš

amni
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy: stredná škola – vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, 1. stupeň VŠ – študijný program: predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika, 2. stupeň VŠ – študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, osvedčenie o prvej atestácii: stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské 2. stupňa a zaradenie do kategórie/podkategórie: učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

Od 1.9.2019 je PZ priznaná 1. atestácia, ak je zaradený do kategórie samostatný PZ minimálne 5 rokov vrátane doby, keď bol v kategórií začínajúceho PZ a druhá atestácia bude priznaná až keď bude mať odpracovaných celkovo 10 rokov? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
II. atest

Ak ste 11. 9. 2019 vykonali druhú atestáciu, na Vaše zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou má vplyv dĺžka Vášho zaradenia v kariérovom stupni učiteľ s prvou atestáciou. Ak ste v uvedenom kariérovom stupni k 11. 9. 2019 boli zaradený najmenej päť rokov, do kariérovégo stupňa učiteľ s druhou atestáciou Vás zaradia v súlade s § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2019 Z. z. od 12. 9. 2019. Ak podmienku piatich rokov nemáte splnenú, tak Vás preradia až po jej splnení. Rozhodujúca je dĺžka zaradenia, nie dátum doručenia vysvedčenia.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Rozhodujúc je dátum vykonania atestácie. Zákon č. 138/2019 Z. z. sa uplatňuje iba pri atestáciách vykonaných od 1. 9. 2019. Nepíšete nič konkrétne, tak len poopravím Vašu citáciu § 30 zákona č. 138/2019 Z. z., a to do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý bol zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec najmenej päť rokov a vykonal prvú atestáciu ........... Nemôžete si sám doplniť dovetok vrátane doby začínajúceho, pretože v zákone to tak uvedené nie je. Nie je uvedená ani podmienka celkovo desať rokov, ale päť rokov od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Nie je to to isté. Treba čítať presne a s porozumením.

amni
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a ešte pre upresnenie: 1. atestáciu vykonala pred 1.9.2019, takže zaradená by mala byť v 7. platovej triede? Podľa novej vyhlášky by mala byť od 01.09.2019 zaradená do 8. platovej triedy, v pracovnom pomere je pred 31.08.2019? Zamestnanci, ktorí sú prijatí od 01.09.2019 sa zaraďujú podľa novej vyhlášky?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Zamestnanci prijatí po 1. 9. 2019 sa zaraďujú samozrejme podľa nového zákona, t. j. zákona č. 138/2019 Z. z. (žiadnej novej vyhlášky). Do 7. platovej triedy sa zaraďuje pedagogický zamestnanec, ktorí je zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a do 8. platovej triedy zamestnanec zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Aj do 1. 9. 2019 aj po 1. 9. 2019. Uplatňuje sa § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. Prečo to nenapíšete zrozumiteľne s konkrétnymi dátumami. Ja nemám Váš spis na stole.

amni
Zaradenie do platovej triedy

Ospravedĺňujem sa za nezrozumiteľnosť: atestácia vykonaná 20.5.2017, dovtedy bola zaradená v 9.PT (do 1.1.2019), keďže 2. stupeň VŠ bolo iné ako požadované vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch. V pracovnom pomere je od 1.9.2016, momentálne je na materskej. Teraz by mala byť podľa vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch zaradená v 8.PT?

Ďalší zamestnanec je prijatý od 1.9.2019 so vzdelaním: stredná škola – vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, 1. stupeň VŠ – študijný program: predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika, 2. stupeň VŠ – študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zaradený bude v 7. PT? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dnes je kvalifikovaná ? Veľmi zle sa mi odpovedá pri tom množstve otázok, keď to musím hľadať. Dúfam, že mi to uznáte. V minulosti som na takéto roztrieštené otázky neodpovedala a bolo ich oveľa menej, najlepšie je napísať všetko do jednej otázky. Ak je v druhom prípade učiteľka materskej školy ?, mám to vedieť, , tak sa pozrite na štátnice z Mgr. vzdelania, či sú pre predškolskú pedagogiku.

Bozena
Zaradenie do vyššej platovej triedy - učiteľ s 2. atestáciou

Dobrý deň,
nemám jasno v zaradení do vyššej platovej triedy - učiteľ s 2. atestáciou, keď som prvú atestáciu absolvovala v roku 2001 (práca + obhajoba) a prácu druhej atestácie som odovzdala 30. júna 2019. Po prípadnom obhájení práce a vykonaní skúšky budem môcť byť zaradená ako učiteľ s druhou atestáciou až po piatich rokoch? Mám 60 rokov a keby to bola pravda, tak som zbytočne rok pracovala na mojej práci, lebo o päť rokov budem na dôchodku. Podľa mne dostupných informácií by sme my ešte stále mali byť zaradení podľa starej vyhlášky.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do vyššej platovej triedy - učiteľ s 2. atestáciou

Neviem, kde ste čerpali informácie, ale istota je v zákone. Nebudete zaradená ani podľa zrušeného zákona a ani podľa nejakej starej vyhlášky. Ak vykonáte druhú atestáciu po účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z., teda po 1. septembri 2019, tak sa u Vás uplatní samozrejme zákon č. 138/2019 Z. z., v ktorom je v § 30 ods. 2 písm. a) uvedené, že do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Ak ste prvú atestáciu vykonali v roku 2001, tak je tomu najmenej 17 - 18 rokov. Do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou Vás zaradia na druhý deň po jej vykonaní.