7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jajuska81
Asistent učiteľa a náhradné voľno

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Pracujem ako asistentka učiteľa štvrtý školský rok. Mám ukončené VŠ vzdelanie 2.st. neučiteľského smeru, ukončené adaptačné vzdelávanie a 2ročné pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Keď som nastúpila ako pedagogický asistent, bežne som chodila suplovať / nie učiť, len zadať poznámky pre žiakov od chýbajúceho učiteľa a robiť s nimi veci, ktoré učiteľka pripravila/. Minulý školský rok nám bolo povedané, že asistenti učiteľa už nemôžu suplovať a zastupovať chýbajúceho učiteľa. Dôvod sme sa nedozvedeli. Pre tento školský rok sme sa ako asistenti opäť na to pýtali. Bolo nám povedané, ,že na nejakom školení bolo povedané, že asistenti nemôžu suplovať ani zastupovať. Na akom školení to bolo sme sa nedozvedeli. Viem, že na iných školách asistenti bežne suplujú chýbajúceho učiteľa, a môžu si čerpať za to náhradné voľno, ak to majú mimo uväzku. Na stránke direktor. sk som našla článok:

"Môže pedagogický asistent zastupovať v triede za učiteľa primárneho vzdelávania alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania a uvedené zastupovanie mať zohľadnené ako prácu nadčas?

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zaviedol kategórie pedagogických zamestnancov. Podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 317/2009 Z. z.“) rozlišujeme kategórie pedagogických zamestnancov, kde v písmene d) sa uvádza kategória pedagogický asistent. Podľa §16 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. delí kategóriu pedagogický asistent na podkategórie, kde je zahrnutý aj asistent učiteľa – písm. a).

Asistent učiteľa je podkategória pedagogického zamestnanca a asistent učiteľa je tiež pedagogickým zamestnancom.

Pedagogický asistent, teda asistent učiteľa môže aj zastupovať chýbajúceho pedagóga na vyučovaní alebo v školskom klube detí.

V tomto prípade sa toto zastupovanie bude považovať za prácu nadčas, ak zastupuje pedagogického zamestnanca nad rámec svojho stanoveného týždenného úväzku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov. Treba podotknúť, že asistent učiteľa si nemôže dopĺňať svoj základný úväzok výkonom činnosti inej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca a niektoré ustanovenia zákona č. 317/2009 Z. z. sa na neho nevzťahujú - § 16 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.
19. 3. 2019"

Zaujímalo by ma teda, či zamestnávateľ neporušuje zákon?
Ide o to, že počet dní dovolenky zo zákona nepokryje dovolenku, ktorú si máme nariadenú čerpať a získať náhradné voľno nie je možnosť.
Vedenie nás vždy odkáže, aby sme si doniesli na vykrytie voľna, ak nám nestačí dovolenka, "razítko od lekára" , avšak tých 7dni P-čka a 7dní sprevádzanie člena mám v pláne čerpať predovšetkým na situiácie, ktoré si to budú vyžadovať.
1. Je správne, že nás vedenie "tlačí" uplatňovať si na vykrytie voľna aj tých 7+7dní? Keďže náhradné voľno nemáme možnosť získať iným spôsobom? Ak aj treba vykonávať činnosti dozoru, kde by nás mohli ako asistentov prideliť, aby sme mali možnosť získať NV, dajú "dozorovať" radšej učiteľa.
2. Akým spôsobom môže zamestnávateľ postupovať, ak už máme vyčerpané dni 7+7, aj dovolenku?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

jajuska81
RE: Asistent učiteľa a náhradné voľno

Dobrý deň, pani Pavlíková, veľmi pekne Vás prosím,dokážete mi odpovedať/reagovať na môj príspevok?Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa a náhradné voľno

Ja nezdieľam názor, že asistent učiteľa môže suplovať a zastupovať učiteľa na vyučovaní. Je to pedagogický zamestnanec, ale to je len zaradenie do kategórie. Ak by suploval, nevykonával by svoju činnosť, aký nadčas by mu vznikol ? Riadiacu prácu žiadneho riaditeľa ja nekomentujem. Bohužiaľ viac Vám neviem napísať, resp. poradiť.

jajuska81
RE: Asistent učiteľa a náhradné voľno

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas. Želám všetko dobré.

peterv
Asistent učiteľa a náhradné voľno

Zamestnávateľ rozhodne nepostupuje správne, ak tlačí na zamestnancov, aby si "fiktívne" uplatňovali resp. čerpali prekážky v práci určené na lekárske vyšetrenie (tzv. paragraf).

Aj pre prípad vyčerpanej dovolenky platí, že zamestnávateľ je povinný prideliť zamestnancovi prácu. V prípade, že žiadnu prácu nepridelí alebo neumožní pracovať, potom je nutné to považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku.

peterv
Oprava

Oprava: jedná sa o § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

jajuska81
RE: Asistent učiteľa a náhradné voľno

peterv Ďakujem za info, pozriem sa na to, môžem sa opýtať? Bude takýto "dôkaz" relevantný, ak odmietnem vykryť dovolenku LV +sprevádzaním? Čo robiť v prípade, ak mi to zamestnávateľ neuzná. Aké budem mať možnosti dovolať sa spravodlivosti? Vďaka.