5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
atestacia
atestácia

Dobrý deň.
Mal by som otázku ohľadom uznania, respk.platnosti 1.atestácie. Budem písať v bodoch:
1. riaditeľ podpíše prihlášku ped. zamestnancovi na 1.atestáciu
2. ped.zamestnanec úspešne vykoná atestačnú skúšku podľa zákona
tu by mohol prísť happy end
3. ped. zamestnanec v čase úspešnej atestácie nemal ešte dokončené vzdelanie II.stupňa (bol v priebehu štúdia), no vysoká škola poskytla možnosť takéhoto priebehu
4. neuznanie 1.atestácie ped.zamestnancovi
5. kde je chyba?...vysoká škola konal protiprávne?....riaditeľ podpísal prihlášku neoprávnene ak vedel, že prebieha štúdium ped.zamestnanca?....zamestnanec ako veril vysokej škole, že takýto priebeh je v poriadku??...

Komplikované, čudné...Slovenské...

Maria Pavlikova
Atestácia

Nepíšete kategóriu pedagogického zamestnanca, ani jeho vzdelanie. Riaditeľ podpísal prihlášku - kde overil správnosť údajov - nič viac. Ak na prihláške mal pedagogický zamestnanec uvedenú školu, ktorú vlastne nemal, riaditeľ mu to nemal overiť. Ak na prihláške vysokoškolské vzdelanie uvedené nemal, nemali ho pripustiť k atestácii. Možno sa atestácia viaže v USO vzdelaniu. Možno je to slovenské, ale predpokladám, že čakáte kvalifikovanú odpoveď na nekvalifikovanú otázku, bez dostatočných informácií.

atestacia
odpoved

kategória MOV, vzdelanie Bc.pre MOV, zamestnanec uviedol na prihláške len Bc., iné nemal v tom čase,takže ani nemohol napísať iné. Predchádzajúce vzdelanie maturita a výučný list v odbore gastronómia.

Maria Pavlikova
Atestácia

Predpokladala som to. Aký problém s atestáciou. Má ju k Bc. vzdelaniu, prečo by sa mu neuznala. Ak je kvalifikovaný MOV - 7. platová trieda. Ak si dorobil až po vykonaní atestácie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tak sa neposunie v kariérovom stupni.

atestacia
odpoved

atestáciu si robil na v tom čase ešte nedokončené, dnes už dokončené Mgr. na učiteľstvo. danú atestáciu taktiež aj učiteľstvo nevyužíva momentálne(neučí), ale pôsobí ako MOV bez atestácie len s BC. vzdelaním. atestáciu "potrebuje" k pozícii hlavný majster. funkčné a riadenie dokončil min.rok. a v tom celom je to komplikované.