12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana 34
Zuzana34

Dobrý večer p. Pavlíková,

mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v neučiteľskom odbore - Sociálna práca. Pracujem však na základnej škole ako vychovávateľka pretože ma práca s deťmi veľmi baví. Chcela by som v školstve zostať. Plánujem si urobiť DPŠ . Môžete mi povedať prosím, aké pozície môžem zastávať ako pedagogický zamestnanec na ZŠ ak absolvujem DPŠ?

Viem , že ako odborný zamestnanec môžem už teraz vykonávať sociálneho pedagóga , ak sa nemýlim.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zuzana34

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. .z., jednotlivé prílohy. Ja viem, že mi má byť jasné aké máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a aké úplné stredné odborné vzdelanie, pretože to je vyžadovaným vzdelaním pre jednotlivé kategórie v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ale niekedy sa môžem mýliť. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nie je požadované pre žiadnu kategóriu.

Zuzana 34
Zuzana34 - Kvalifikácia

Upresňujem: strednú školu mám chemického zamerania - teda nepedagogoický smer, vysokú školu som ukončila Mgr. stupeň Sociálna práca a doktorát PhDr. Sociálna práca. Plánujem si teraz urobiť doplnkové pedagogické štúdium 2 roky. Moja otázka znie: akú pracovnú pozíciu po ukončení DPŠ by som mohla mať ak chcem zostať na ZŠ? resp. na ktorú pracovnú pozíciu budem spĺňať kvalifikačné požiadavky? napr: vychovávateľ? asistent učiteľa?

ďakujem pekne za odpoveď

Zuzana 34
Zuzana34 - Kvalifikácia

Len dopĺňam odpoveď vyššie, že mám úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou odbor chemik...

Maria Pavlikova
Zuzana34

Ak pracujete na základnej škole ako vychovávateľka, už v tejto dobe Vám plynie lehota na získanie doplňujúceho pedagogického vzdelania. Ak si doplníte DPŠ nadväzujúce na Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, budete kvalifikovaná učiteľka na vyučovanie predmetu sociálna práca na strednej škole. Na základnej škole nie ste kvalifikovaná na žiadny predmet. Na to, aby ste boli kvalifikovaná vychovávateľka, potrebujete absolvovať aj rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického vzdelania. Na činnosť asistenta Vám bude postačovať DPŠ.

Zuzana 34
Zuzana34 - Kvalifikácia

Ďakujem za odpoveď...

Ešte by som Vás poprosila o odpoveď na otázky:

1. ak mi už teraz počas pracovného pomeru vychovávateľky plynie lehota na získanie DPŠ ako uvádzate vyššie v odpovedi, má mi byť toto vzdelanie ( DPŠ) zo zákona umožnené ? alebo je to na riaditeľovi, ako sa rozhodne?

2. Uvádzate , že na vychovávateľa by som mala absolvovať rozširujúci modul DPŠ. Ale v prílohe č. 3 zákona 1/2020 , 1.diel, oddiel A je uvedené,: ak je požadované vzdelanie iné ako učiteľstvo a pedagogické vedy ( čo je môj prípad) , tak ďalším vzdelaním je doplnkové pedagogické štúdium.

Taktiež v prílohe č.3, 1. diel, oddiel A, je uvedené: ak je vzdelanie uvedené ako požadované vzdelanie v prílohe č.8, 10, 15 - ( príloha č.15 - sociálny pedagóg, je môj prípad, tam už teraz kvalifikačné predpoklady spĺňam) tak ďalším vzdelaním je taktiež doplnkové pedagogické štúdium. Nikde sa tam nepíše o rozširujúcom module na vychovávateľa. Z toho som teda pochopila, že na pracovnú pozíciu vychovávateľ si musím dorobiť iba DPŠ bez rozširujúceho modulu.
Neviem sa v tomto zákone celkom dobre orientovať, preto Vás prosím o radu.

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zuzanaa34

1. Neviem, čo tým myslíte, ale je to Vaša povinnosť, nie riaditeľova, on sa rozhodovať nemusí. Akurát Vás zaradí do plánu vzdelávania. Ak myslíte dohoda o zvyšovaní kvalifikácie a pracovné voľno, tak určite nie.
2. Ak máte na mysli bod 3, tak ten bod sa Vás v žiadnom prípade netýka.
3. Je na Vás čo budete absolvovať, Ale môžete si pozorne prečítať § 43a hlavne § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. Presne som to uviedla. Najprv musíte byť učiteľka a potom vychovávateľka. Iba som sa snažila Vám poradiť.

Zuzana 34
Zuzana34 - Kvalifikácia

Ďakujem pekne za odpoveď.

Zuzana 34
Kvalifikácia

Dobrý deň prajem,

p. Pavlíková mala by som na Vás otázku ohľadom kvalifikácie.

Mám strednú odbornú školu nepedagogickú ukončenú maturitou, vysokú školu PhDr. stupeň Sociálna práca.
Pracujem v školstve na ZŠ ako vychovávateľka, a chcela by som v školstve aj zostať. Zaradená som do 6. platovej triedy, adaptačné vzdelávanie som ukončila 12/2019. Na vychovávateľstvo zatiaľ nie som kvalifikovaná. Moja otázka na Vás:

1. ak si urobím 2 ročné pomaturitné štúdium vychovávateľstvo a učiteľstvo pre MŠ budem kvalifikovaná a postúpim v platovej triede?

2. Ak si urobím DPŠ , kde získam kvalifikáciu na SŠ ako učiteľ Sociálnej práce , môžem učiť aj príbuzenské predmety ako je Etická výchova alebo občianska náuka? Ak zostanem sa ZŠ budem kvalifikovaná ako pedagogický asistent?

3. Ak si urobím DPŠ a následne rozširujúce štúdium na vychovávateľku budem kvalifikovaná na vychovávateľku a postúpim aj v platovej triede?

Chcem sa už vyhnúť ďalšej vysokej škole, keďže externisti chodia už 7 rokov na Bc.+ Mgr.

Ďakujem pekne za Váš čas

Zuzana 34
Kvalifikácia

Ešte dopĺňam otázku vyššie, že vysokú školu druhý stupeň mám Sociálnu prácu.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Písali ste to. Máme to vyskladané, ale nič sa nemení na mojich odpovediach.

Zuzana 34
Kvalifikácia

Dobrý večer p. Pavlíková,

mala by som otázku ohľadom kvalifikácie.

Po absolvovaní DPŠ Socialna praca a následne rozširujuceho štúdia primárnej pedagogiky ZŠ 1-4 budem kvalifikovaná okrem učiteľky 1.stupňa aj ako
učiteľka v MŠ a vychovávateľka?

Ďakujem za radu