13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jan84
Pracovná zmluva na dobu určitú

Dobrý deň,

prosím Vás, nakoľko sa v danej problematike neviem veľmi dobre zorientovať, tak by som chcel touto cestou požiadať o radu.

Dňa 25.07.2018 bola uzatvorená zmluva na dobu určitú do 31.7.2019 s tým, že do pracovného pomeru pedagogický zamestnanec nastúpi 27.08.2018.

K zmluve, ktorá bola uzatvorená 27.08.2018 sa dňa 20.6.2019 pripojil dodatok k pracovnej zmluve s účinnosťou od 1.8.2019, v ktorom sa predĺžil pracovný pomer na dobu určitú do 31.7.2020.

Tu vzniká otázka - sú takéto obdobia uzatvorenia zmluvy správne, resp. nemala by byť zmluva uzatvorená do konca ôsmeho mesiaca?

V 6/2020 bol so zamestnancom ukončený pracovný pomer.
Boli v rámci tejto zmluvy splnené všetky zákonné lehoty, ktoré patria k určovaniu pracovného pomeru na dobu určitú?

Ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva na dobu určitú

Ani jedna pracovná zmluva nebola uzatvorená v súlade s § 11b zákona č. 317/2009 Z.. z. a následne s § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Pracovný pomer na určitú dobu sa s pedagogickým zamestnancom musí uzatvoriť minimálne na jeden školský rok, t. j. od 1. 9. bežného roka do 31. 8. roka nasledujúceho. Pracovný pomer je vo Vašom prípade skončený, ale pracovný pomer bol uzatvorený v rozpore s uvedenými zákonmi. Podľa § 48 ods. 1 Zákonníka práce, keďže neboli splnené zákonné podmienky, pracovný pomer bol uzatvorený na neurčitý čas už pri prvej pracovnej zmluve.

Jan84
Pracovná zmluva na dobu určitú

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
V predchádzajúcom príspevku som však spravil jednu chybu v dátume v tejto časti:

K zmluve, ktorá bola uzatvorená 27.08.2018 - dátum mal byť dňom uzatvorenia zmluvy, teda - 25.07.2018

To na situácii však zrejme nič nemení a zmluva je i napriek tomu v nesúlade so zákonom.

Ešte raz Vám ďakujem za vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva na dobu určitú

Ten preklep som si všimla, ale skutočne to nič nemení. Pracovné pomery boli uzatvorené v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Jan84
Pracovná zmluva na dobu určitú

Dobrý deň,
prosím Vás vedeli by ste mi odporučiť postup zamestnanca pri takomto konaní zo strany školy? Škola tvrdí, že sú zmluvy v poriadku, nakoľko bola splnená podmienka do 31.8. pri podpise zmluvy. Na základe toho zamestnávateľ odmieta zmluvy napraviť a zároveň tvrdí, že ak by chceli zmluvy napraviť (tak aby tam pridali jeden mesiac), tak by som musel čerpať neplatené voľno a sám si platiť odvody. Pre vyriešenie daného problému mi dokonca povedali, aby som sa obrátil na súd.
Celý tento postup mi nedáva zmysel - zamestnanec má pykať za to, že boli zostavené zlé zmluvy zo strany školy? Pracoval som 2 roky v škole, avšak kvôli chybným zmluvám nemám nárok na podporu (v prípade ak si nenájdem zamestnanie).
Prosím ako ďalej postupovať?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva na dobu určitú

Pracovné zmluvy boli síce nesprávne uzavreté, ale dnes sa už nemôžu prepisovať a ani by som to neodporúčala. Neverím, že kvôli tomu Vám nevznikne nárok na podporu. Veď pracovná zmluva s nepedagogickým zamestnancom môže byť uzatvorená napr. aj na mesiac, či pol roka. To len pedagógovia majú takto upravené. Aj keby ste mali pracovnú zmluvu uzatvorenú správne, aj tak by Vás asi neobišlo neplatené voľno cez prázdniny, lebo by ste nemali dostatok dovolenky.

Petra Hromkova
pracovná zmluva na dobu určitu

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadne uzatvorenia a ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú.
Zamestnanec bol prijatý do zamestnania 24.8. 2021 na dobu určitú do 31.8.2022. Pri predlžení zmluvy na ďalší rok mu bola zmluva predĺžena len do 24.8.2023. Je tento postup správny? Nemala by mať zmluvu do 31.8.2023???? Ďakujem veľmi pekne za promtnú odpoveď a ak môžem poprosiť aj o zdvovodnenie . S pozdravom Hromková

Maria Pavlikova
pracovná zmluva na dobu určitú

Dobrý deň,
predpokladám, že sa jedná o pedagogického zamestnanca. Pracovná zmluva bola uzatvorená správne, pretože sa uplatnil a dodržal § 82 ods. 4 zákona č.138/2019 Z. z. Ďalšie predĺženie musí byť v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce na dobu najviac dva roky, t. j. do 23. 8. 2023. Pozor, nie do 24. 8. 2023 !

Lenka Kubovičová
Kvalifikácia

Dobrý deň, prosím o pomoc ohľadom doplnenia kvalifikácie. V súčasnosti pracujem na základnej škole ako vychovávateľka v školskom klube detí. Je to môj prvý pracovný pomer v školstve. Strednú školu mám gymnázium a vysokú školu 2.stupňa - Sociálna práca. Momentálne mi beží lehota na doplnenie kvalifikacie - do 2 rokov začať a do 4 rokov skončiť. Chcela by som sa informovať, uvažujem nad doplňujúcim pedagogickým štúdiom na MPC v Trenčíne. Ak absolvujem Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov a následne Rozširujúci modul pedagogického štúdia pre vychovávateľov, budem potom kvalifikovaná vychovateľka? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Paulina20
Pracovná zmluva na dobu určitú

Dobrý deň, prosím o radu. Pedagogická asistentka mala uzatvorenú pracovnú zmluvu ( z dôvodu odchodu predošlej asistentky v strede školského roka) od 1.2.2022 do 31.8.2022 a následne predĺženú dodatkom do 31.8.2023. Teraz by sme jej chceli predĺžiť zmluvu do 31.1.2024. Bola by splnená podmienka podľa Zákonníka práce - najviac dva roky, ale nesplníme podmienku minimálne do konca školského roka. Je nadradený zákonník práce alebo zákon o pedagogických zamestnancoch? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva na dobu určitú

Dobrý deň,
v § 3 ods. 1 Zákonníka práce je uvedené, že pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zákon č. 138/2019 Z. z. pracovný pomer na dobu určitú v § 82 ods. 4 ustanovuje inak. Z uvedeného vyplýva, že zákon č. 138/2019 Z. z. je nadradený ZP.

Marta Greňová
Nadčasy

Obraciam sa na Vás s prosou ohľadne takejto situácie: naša zamestnankyňa má 6 nadčasových hodín, ktoré má odučiť v piatok. Trieda, v ktorej ich má odučiť, plánuje na piatok exkurziu. Keďže sa jedna výlučne o nadčasové hodiny, ona je presvedčená, že v daný deň nemusí prísť na pracovisko, nakoľko základný úväzok si odučí počas predošlých 4 dní. Je jto v poriadku ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nadčasy

Dobrý deň,
ja mám taký istý názor ako Vaša zamestnankyňa. Ak však riaditeľ s tým nesúhlasí, musí prísť do práce, ale nadčas nebude mať, iba bude trpezlivo sedieť.