2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Miroslava_Lamiova
Vykonanie atestácie - zaradenie do vyššej platovej tarify.

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o doplnenie informácií ohľadne dvoch prípadov, potrebovala by som si ujasniť podmienky odmeňovania pro vykonaní atestácií:

1. Zamestnanec vykonal II. atestáciu ešte podľa starých podmienok, atestácia vykonaná 28.05.2020.
1a) Od kedy má byť preradený do vyššej platovej tarify (9)? Od 29.05.2020? Alebo od 01.06.2020?
1b) Je potrebné mu odobrať 30 kreditov za vykonanie II. atestácie keď ešte išla po starom? Ak sa kredity odoberú, príplatok za profesijný rozvoj bude znížený od 29.05.2020 alebo od 01.06.2020?

2. Zamestnanec vykonal II. atestáciu za nových podmienok, atestácia vykonaná 10.07.2020.
2a) Od kedy má byť preradený do vyššej platovej tarify (9)? Od 11.07.2020? Alebo od 01.08.2020?
2b) Ak je atestácia podľa nového zákona už sa neodoberajú kredity za jej vykonanie?

Obaja zamestnanci majú 5 ročnú pedagogickú prax. Takže podmienku na preradenie splnili.

Ďakujem pekne za radu

Maria Pavlikova
Vykonanie atestácie - zaradenie do vyššej platovej tarify

Postup pri preradení do vyššej platovej triedy po vykonaní druhej atestácie je rovnaký v oboch prípadoch, bez ohľadu na to, či bola atestácia vykonaná podľa zákona č. 317/2009 Z. z. alebo podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Obidve atestácie boli vykonané počas účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. Budete postupovať podľa § 30 ods. 2, písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Nesledujeme 5 rokov pedagogickej praxe, ale päť rokov od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Ak boli zaradené päť rokov ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, tak do vyššieho kariérového stupňa pani učiteľku v prvom prípade preradíte od 29. 5. 2020 a pani učiteľku v druhom prípade od 11. 7. 2020. Ani v jednom prípade nebude odoberať kredity a príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. budete vyplácať do 31. 8. 2026.