7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Vilma
Doplňujúce a rozširujúce štúdium

Dobrý deň.
Vyštudovala som Bc. v odbore: Predškolská a elementárna pedagogika. Plánujem pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v odbore: Učiteľostvo pre primárne vzdelávanie.
Je možné, aby som si počas tohto štúdia spravila aj doplňujúce/ rozširujúce štúdium iného predmetu? Napríklad informatika, slovenský alebo anglický jazyk?
Alebo je nutné najprv ukončiť štúdium, aby som mala titul Mgr.?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Doplňujúce a rozširujúce štúdium

Neviem, či ste svoju otázku zverejnili na viacerých miestach, pretože som Vám odpovedala a odpoveď tu nie je. Podľa môjho názoru nemôžete absolvovať rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu, keď nie ste kvalifikovaná učiteľka základnej školy. Podmienky Vám určí vysoká škola.

Tomi77
DPŠ zákl. a rozširujúci modul, ZUŠ

Dobrý deň.

Mám vyštudovanú vokálnu interpretáciu (Mgr.art.) a spev (Bc.). Chcel by som si doplniť vzdelanie o Doplnkové pedagogické štúdium, aby som mohol učiť spev na základnej umeleckej škole alebo konzervatóriu.

Na webstránke Univerzity Palackého - Pedagogickej fakulty v Olomouci (https://ccv.upol.cz/) program:

7. Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy (číslo programu D2PD07)

https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani

Ak si tam spravím DPŠ, bude mi platiť aj na Slovensku, prípadne v EÚ?

Dá sa prípadne zamestnať na základnej umeleckej škole ako učiteľ spevu s prísľubom, že si začnem popri učení dorábať DPŠ?

Filozofická fakulta UK v Bratislave ponúka program:

6. hudobná výchova (muzikológia, hudobná veda).
https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doplnujuce-pedagogicke-studium/

Ak by som si spravil tam DPŠ, mohol by som učiť okrem hudobnej výchovy na základnej umeleckej škole (konzervatóriu) aj spev?

Všimol som si, že ponúkajú tzv. základný modul DPŠ a rozširujúci modul. Je to niečo nové? Iné VŠ zatiaľ o týchto moduloch neinformujú. Na aké uplatnenie mi bude základný modul? Môžem si spraviť základný modul napr. na Filozofickej fakulte a rozšrujúci modul napr. na spev potom na inej fauklte?

Tieto otázky som adresoval aj na Ministerstvo školstva, na čo mi odpovedali, že tieto kvalifikačné predpoklady upravuje Vyhláška č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Preštudoval som si vyhlášku, no stále v tom nemám jasno.

Ďakujem Vám za cenné odpovede.

Maria Pavlikova
DPŠ zákl. a rozširujúci modul, ZUŠ

O doplňujúcom pedagogickom štúdiu pojednáva § 43 a § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. DPŠ sa viaže k vysokoškolskému vzdelaniu príslušného stupňa. Vy nemusíte absolvovať aj základný aj rozširujúci modul DPŠ. Rozširujúci modul je potrebný, ak by ste vykonávali činnosť v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, napr. vychovávateľ, majster odbornej výchovy, atď. DPŠ je potrebné absolvovať na tej škole, kde ste absolvovali príslušné vysokoškolské vzdelanie.

Tomi77
DPŠ zákl. a rozširujúci modul, ZUŠ

Ďakujem za odpoveď. Je to nutné si DPŠ dorobiť na škole kde som študoval? Už som sa presťahoval a mal by som to dosť ďaleko. Lepšie by mi vyhovovalo DPŠ dokončiť v Bratislave.

Ak som to teda správne pochopil, stačil by mi základný modul, ktorý trvá rok a ten sa bude viazať na moje pôvodné štúdium a tým pádom budem môcť učiť spev na ZUŠ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
DPŠ zákl. a rozširujúci modul, ZUŠ

Ak neabsolvujte DPŠ na svojej pôvodnej vysokej škole, tak nech je aspoň zameranie školy rovnaké. Často sa stáva, že napr. absolvent poľnohospodárskej vysokej školy absolvuje DPŠ v Žiline na dopravnej a je s tým problém, hlavne s didaktikou predmetu.

Tomi77
DPŠ zákl. a rozširujúci modul, ZUŠ

Čiže stačilo by DPŠ na Filozofickej fakulte so zameraním na Hudobnú vedu?