3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zh11
Prechodné ustanovenia v Z. č. 138/2019

Dobrý deň,
v septembri 2018 som začala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Ba, ktoré som ukončila v septembri 2020.
Chcela by som pracovať ako školský špeciálny pedagóg.
Moje predchádzajúce vzdelanie je inžinierske štúdium (INF) a DPŠ, mám 17 rokov pedagogickej praxe na SŠ (učiteľka) a 3 roky praxe v detskom domove (vychovávateľka).
Otázka: Vzťahuje sa na mňa "Prechodné ustanovenie" z. 138/2019 uvedené v § 87 ods. 5 ?
Spĺňam podľa tohto ustanovenia kvalifikáciu ako špeciálny pedagóg? Do akej PT by som mala byť zaradená?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Prechodné ustanovenia v Z. č. 138/2019

Prechodné ustanovenie § 87 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. sa na Vás vzťahovalo, ale už máte špeciálno-pedagogickú spôsobilosť ukončenú. Vy musíte spĺňať kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Ako školský špeciálny pedagóg musíte splniť aj ďalšiu podmienku, ktorou je dĺžka výkonu najmenej päť rokov činnosti v špeciálnom školstve. Zatiaľ ste nekvalifikovaná, zaradená by ste boli v 6. platovej triede.

zh11
Prechodné ustanovenia v Z. č. 138/2019

Ďakujem za odpoveď, rozumiem.